Zwarte stern broedt weer in de Ooijse Graaf

OOIJ – Provincie Gelderland, waterschap Rivierenland en Staatsbosbeheer zijn blij met de terugkeer van de zwarte stern in de Ooijse Graaf.

Jongen van de zwarte stern. Foto en rechten: Thijmen van Heerde/Staatsbosbeheer.

Jongen van de zwarte stern. Foto en rechten: Thijmen van Heerde/Staatsbosbeheer.

De afgelopen jaren is in dit gebied hard gewerkt aan natuurherstel. Het resultaat mag er zijn. Op dit moment broeden er maar liefst 21 paartjes zwarte stern op vlotjes en 1 paar op natuurlijke wijze. Komende jaren is het wachten op de terugkeer van bruine kiekendief, roerdomp en grote karekiet.

Rivierarm

Vroeger was de Ooijse Graaf een onderdeel van de Waal. Inmiddels is het een afgesloten rivierarm. Op diverse plaatsen in de Gelderse Poort zijn nog van deze oude rivierarmen in het landschap te vinden. Deze waterrijke locaties vormen een belangrijk broedgebied voor veel riet- en moerasvogels in Noordwest Europa. Veel oude rivierarmen groeiden steeds verder dicht met bomen en struiken omdat de ruige rivierdynamiek hier is verdwenen. Dit betekent dat soorten als roerdomp, grote karekiet en de zwarte stern langzaam achteruit gaan. Daarom is een natuurherstelplan uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland.

Natuurherstel

De Ooijse Graaf heeft van 2009 tot 2015 een metamorfose ondergaan. Bomen en struiken zijn grotendeels verwijderd en op diverse locaties zijn rietpercelen afgeplagd.
De bovengenoemde maatregelen zijn gefaseerd uitgevoerd om verstoring in het gebied te voorkomen. Het waterschap en Staatsbosbeheer kijken samen met Provincie Gelderland terug op een geslaagd project. Op diverse locaties groeit weer nieuw riet, potentieel broedgebied voor grote karekiet en roerdomp en misschien de bruine kiekendief. De zwarte stern profiteert dit jaar al van het herstelproject en broedt met maar liefst 20 paartjes in de Ooijse Graaf. Alle broedvlotjes die dit jaar door vrijwilligers zijn uitgelegd zijn bezet. De zwarte stern is een trekvogel en komt uit West-Afrika om hier in de rivierdelta van de Gelderse Poort te broeden. Het is nu alleen nog afwachten hoeveel jongen hier groot gaan worden.

Samenwerken

In opdracht van de Provincie Gelderland hebben Staatsbosbeheer en het waterschap de maatregelen uitgevoerd in kader van het biotoopherstelplan. Alle partijen verwachten de komende jaren nog meer successen zoals de zwarte stern te mogen delen. De Ooijse Graaf zal weer een belangrijk broedgebied voor moeras- en rietvogels worden in de Gelderse Poort.

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: DeGroesbeek.nl

Gerelateerde berichtenTags:, , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 21 juni, 2016 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Zwarte stern broedt weer in de Ooijse Graaf

Reageren is niet toegestaan.