Woningsplitsing gemeentewoning in Beek toegestaan

BEEK-BERG EN DAL – De eigenaar van het pand Kastanjedal 1 – 3, een voormalig gemeentewoning tegenover het voormalige gemeentehuis in Beek-Berg en Dal, mag de woning splitsen.

Het college van burgemeester en wethouders in Berg en Dal heeft ingestemd met een principeverzoek hiertoe.

Het pand is nu nog bestemd als enkele burgerwoning, omdat het sinds 2010 (na de verkoop door de gemeente) ten behoeve van de huisvesting van één enkel gezin in gebruik is geweest. Van oorsprong is het een dubbele gemeentewoning. Veel voorzieningen voor het gebruik van een dubbele woning zijn nog aanwezig.

De verzoeker wil aan de achterzijde van het pand ook een balkon aanbrengen, zodat de bovenwoning een eigen buitenruimte heeft. Daarvoor is een aanpassing in de gevel nodig, wat volgens een privaatrechtelijke bepaling ten tijde van de verkoop eigenlijk niet mag. Het college kan hier echter een ontheffing voor verlenen en heeft dit ook gedaan.

De splitsing van de woning zorgt er voor dat er wordt voldaan aan de toenemende behoefte aan woningen voor één- of tweepersoonshuishoudens. “Studies laten zien dat het effect van gezinsverdunning nog niet is uitgewerkt. Dat wil zeggen dat de gemiddelde gezinsgrootte nog steeds afneemt”, aldus het college. Tot slot is er geen noemenswaardig effect op woon- en leefomgeving van derden en blijft het karakteristieke beeld ter plekke in stand.

FacebookLogo_DG1Like DeGroesbeek.nl op Facebook.
FacebookLogo_DG1Volg DeGroesbeek.nl op Twitter.

Bron: DeGroesbeek.nl

Gerelateerde berichtenTags:, , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 7 juli, 2016 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Woningsplitsing gemeentewoning in Beek toegestaan

Reageren is niet toegestaan.