Regio Nijmegen sluit nieuwe zorgcontracten af

REGIO – De Regio Nijmegen, bestaande uit de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar en Nijmegen, sluit 1 januari nieuwe contracten voor minimaal drie jaar af met zorgaanbieders.

58 aanbieders

De voorlopige gunning telt 58 aanbieders van zorg in natura: ambulante diensten in de Wmo en Jeugdhulp. 125 organisaties hadden zich voor de aanbesteding ingeschreven, bij de selectie stond voor de Regio Nijmegen kwaliteit voorop. Voor de inwoner is er met 58 aanbieders nog wel keuzevrijheid van zorgaanbieder. Inwoners die zorg krijgen van een organisatie met een aflopend contract, maken hun traject in principe nog af bij de huidige zorgaanbieder.

Wens tot meer partnership met minder zorgaanbieders

Sinds de decentralisatie in 2015 had de regio te maken met een grote hoeveelheid gecontracteerde zorgaanbieders in de Regio Nijmegen. Vanwege de grote hoeveelheid partijen kan er niet goed recht worden gedaan aan het model van partnership: het zijn teveel zorgaanbieders om allemaal nauw contact mee te houden voor de gemeenten. Daardoor is het moeilijk om zicht te krijgen op de kwaliteit van de zorg bij al die aanbieders. Anderzijds zijn de kosten van zorg afgelopen jaren ook enorm gestegen, de gemeenten hebben geconstateerd dat het grote aanbod aan aanbieders de vraag ook heeft doen toenemen omdat zorgaanbieders ook zelf op zoek gegaan naar cliënten.

Vermindering wenselijk

De vermindering van aanbieders was wenselijk: de gemeenten krijgen meer contact en kunnen dan meer sturen op goed onderlinge samenwerking en het bereiken van de doelen (1 gezin-1 plan, zelfregie, participatie, perspectief en samenhang in de zorg). Deze beweging vindt op meerdere plaatsen in het land plaats. Sommige gemeenten beperken zich tot een aantal hoofdaannemers en een aantal onderaannemers, de regio Nijmegen heeft gekozen voor selectie op kwaliteit en heeft vooraf geen aantal aanbieders bepaald.

Nieuwe selectie zorgaanbieders

De 58 partijen die een contract krijgen, bestaan uit zowel grote als kleine zorgaanbieders, en nieuwe en bestaande partijen. De Regio Nijmegen heeft de afgelopen drie jaar veel kennis opgedaan over de werkwijze van de zorgaanbieders, en die kennis is gebruikt voor de selectie van de nieuwe contracten. De selectie van partijen vond plaats op beroepsbekwaamheid, kwaliteitsbeleid, referenties, kwaliteit van het hulpverleningsplan, bereik en de participatie van specifieke doelgroepen, betaalbaarheid en tenslotte het duurzaamheidsbeleid zowel in milieu (gebiedsgericht werken) als personeel.

Wat betekent dit voor inwoners?

Bij de zorgaanbieders die niet-gegund worden zitten ook aanbieders die nu al zorg verlenen. Zoals het er nu uitziet betreft het 700 cliënten in deze regio (waarvan 450 uit Nijmegen). Dit is ongeveer 5% van het totaal aantal cliënten. Voor deze inwoners geldt dat hun zorgtraject in principe door de huidige zorgaanbieders wordt afgerond. Als de zorgaanbieder hier geen kans toe ziet, dan zorgt deze in overleg met de cliënt voor een goede overdracht naar een andere zorgaanbieder. De gemeente zal er actief op toezien dat dit gebeurt.

Persoonlijk bericht

Is na dit traject een nieuwe indicatie voor zorg nodig, dan krijgt de cliënt hierover een gesprek met de lokale toegangspoort tot zorg (bijvoorbeeld sociale wijkteams) en een advies over passende aanbieders. De 700 cliënten waarvoor dit geldt, ontvangen na de definitieve gunning van de contracten (in december) persoonlijk bericht van hun gemeente, waarin staat wat dit voor hen persoonlijk betekent.

Cliënten die nu al vragen hebben over dit bericht, kunnen álle informatie vinden op de website: www.robregionijmegen.nl of hun gemeente bellen op 14 024.

Bron: DeGroesbeek.nl


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.

Gerelateerde berichtenTags:,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 26 oktober, 2017 door Redactie DeGroesbeek with Comments Off on Regio Nijmegen sluit nieuwe zorgcontracten af

Reageren is niet toegestaan.