Regionaal nieuws GLK herziet plan bosonderhoud Heerlijkheid Beek

BEEK-BERG EN DAL – Vanaf medio december zullen geselecteerde bomen worden weggehaald in Heerlijkheid Beek.

Uitgangspunten voor bosbeheer in Beek zijn behoud van de natuurlijke soortenrijkdom, de bijzondere cultuurhistorische waarden, de landschappelijke beleving en veiligheid voor recreanten, in combinatie met de oogst van hout.

Ingrepen verschillen

Deze waarden liggen …

Lees meer...

Gepost op 26 november, 2016 door Redactie DeGroesbeek met Comments Off on GLK herziet plan bosonderhoud Heerlijkheid Beek