‘AOW-leeftijd hoeft waarschijnlijk niet omhoog’

Het Centraal Bureau Statistiek (CBS) heeft afgelopen vrijdag de levensverwachting van 65-jarige Nederlanders bekend gemaakt. Met nog 20,75 jaar te gaan, leven 65-jarigen in 2025 volgens het CBS één maand langer dan in 2024.

De levensverwachting van 20,75 jaar in 2025 is in de nieuwste prognose een fractie hoger dan in de prognose van 2018 (20,74 jaar). Dat komt neer op een verschil van een halve week. De levensverwachting stijgt dus wel, maar niet zo hard dat de AOW-grens drie maanden omhoog moet.

AOW-wet gebruikt CBS-prognose

De prognose van het CBS wordt gebruikt voor de vaststelling van de toekomstige AOW-leeftijd. Aan de hand van de nu bekendgemaakte prognose van de levensverwachting van 65-jarigen in 2025 wordt de AOW-leeftijd voor 2025 vastgesteld.

Het wetsvoorstel Temporisering verhoging AOW-leeftijd is op 2 juli 2019 aangenomen door de Eerste Kamer. Door dit wetsvoorstel gaat de AOW-leeftijd in 2024 naar 67 jaar. Het wetsvoorstel voor de verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 2025 moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen.

Levensverwachting neemt toe

De levensverwachting van 65-jarigen neemt al sinds 1950 toe. Destijds leefden 65-jarigen gemiddeld nog 14,3 jaar, in 2018 was dat 19,9 jaar. In 2025 zal dat volgens de huidige prognose 0,9 jaar langer zijn.

De toename van de levensverwachting verloopt niet gelijkmatig over de jaren. Er zijn perioden waarin de trend versnelt of juist stagneert. In Nederland, maar ook in andere West-Europese landen, is de levensverwachting sinds 2014 nauwelijks toegenomen.

Voor 2019 wordt in Nederland echter weer een toename verwacht. Begin 2019 was er geen sprake van extra sterfte tijdens de kou en griep zoals dat begin 2018 het geval was. Een relatief hoge sterfte kan leiden tot een beperkte toename of zelfs een daling van de levensverwachting in dat jaar.

Bron: CBS 


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 2 november, 2019 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor ‘AOW-leeftijd hoeft waarschijnlijk niet omhoog’

Reageren is niet toegestaan.