Uit de raad van Berg en Dal: afscheid en de “kinderburgemeester”

BERG EN DAL – De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 12 december. Het was de laatste raadsvergadering van het jaar, die pas na middernacht werd afgesloten.

 

Kinderburgemeester

De vergadering begon met een filmpje van Thijs Kersten (9) uit Groesbeek. Hij solliciteerde naar de functie van kinderburgemeester. Deze functie bestaat helaas (nog) niet in onze gemeente. Daarom is besloten om samen met Thijs een filmpje op te nemen; een kerstboodschap. Thijs vroeg aandacht voor eenzaamheid, zwerfvuil en normen en waarden. De video staat op https://vimeo.com/379052268.

Duurzame energie

Daarna was het tijd voor de Ruimtelijke Visie Duurzame Energieopwekking. Het punt stond in oktober al op de agenda, maar kwam deze vergadering weer terug. In deze visie staat welke locaties in onze gemeente kansrijk zijn voor duurzame energieopwekking. De visie is tot stand gekomen door de kansenkaartsessies in 2018 met inwoners. De gemeente richt zich tot 2023 vooral op zonne-energie. Na 1,5 uur werd de visie vastgesteld: 13 voor en 9 tegen. Amendementen (wijzigingen op het voorstel) van Voor Berg en Dal en VOLG werden aangenomen. Ook een motie (verzoek aan het college) van het CDA bij dit onderwerp haalde een meerderheid.

Moties

Ook zijn er moties over andere onderwerpen ingediend. De Groesbeekse Volkspartij (GVP) wil een verbod op lachgas op laten nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Sociaal Groesbeek vroeg aandacht voor de bomenkap in de Groesbeekse bossen. PvdA wil een onderzoek naar stortingen van (vervuilde) grond in de Erlecomse Kaliwaal en GroenLinks trok aan de bel over het Gemeentefonds. Steeds meer gemeenten hebben moeite om de begroting rond te krijgen. De moties werden allemaal overgenomen door het college.

Afscheid Rob Verheijen

Klokslag middernacht werd het laatste agendapunt ingeluid. Rob Verheijen (CDA Berg en Dal) nam afscheid als raadslid. Rob was van 2006 tot 2015 raadslid in de voormalig gemeente Groesbeek en daarna in de nieuwe gemeente Berg en Dal. Voor zijn inzet als raadslid kreeg hij een Koninklijke Onderscheiding; Rob werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook kreeg hij een gedenkpenning. Tijdens zijn afscheid werd Rob toegesproken door Wilm Janssen (namens het CDA), Mechteld ten Doesschate (namens de raad) en burgemeester Mark Slinkman. Tot slot nam Rob zelf het woord om terug te blikken op zijn raadslidmaatschap en iedereen te bedanken voor de samenwerking.

Andere besluiten

 Najaarsnota 2019 vastgesteld;
 Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing De Mallemolen beëindigd;
 Verklaring van geen bedenkingen 20 extra zorgwoningen Park Dekkerswald;
 Huisvestingsverordening Berg en Dal 2020 vastgesteld;
 Ingestemd met begrotingswijzigingen Veilig Thuis en ODRN 2019;
 Verordening WMO en Jeugdhulp Berg en Dal 2019 vastgesteld;
 Lidmaatschap van werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen;
 Belastingverordeningen Berg en Dal 2020 vastgesteld.

Het Reglement van Orde Berg en Dal 2020 is van de agenda af gehaald en komt op een later moment weer terug in de raad.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via http://bergendal.raadsinformatie.nl. Per agendapunt kunt u terugkijken. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal. Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 30 januari 2020. De gemeenteraad van Berg en Dal wenst u fijne feestdagen en een gezond 2020!


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 21 december, 2019 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Uit de raad van Berg en Dal: afscheid en de “kinderburgemeester”

Reageren is niet toegestaan.