Advies nodig bij een loonsanctie? De experts van Xs2more staan u bij

Als werkgever heeft u een belangrijke rol in in het proces van terugkeren in passend werk na de ziekte van een medewerker. Bij een ziekteperiode van 104 weken toetst het UWV achteraf of u voldoende inspanningen hebt geleverd in het reïntegratietraject. Heeft u tekort inspanningen geleverd? Dan kan het UWV u opleggen dat u de werknemer langer loon moet doorbetalen. Dit wordt een loonsanctie genoemd. Dit heeft voor u het gevolg dat u een loondoorbetalingsplicht krijgt opgelegd van maximaal 52 weken. Helaas komt dat nogal eens voor. Als dit aan de orde is, dan wilt u deze periode uiteraard zo kort mogelijk houden. Het is namelijk mogelijk om een verzoek in te dienen om de loonsanctie te verkorten als u alsnog aan de eisen van het UWV voldoet.

Close up of CEO shaking hand of male job applicant during recruitment process in modern office. Business partners greeting with handshake at first corporate meeting. Concept of cooperation partnership

Wanneer volgt er loonsanctie?

Zodra het UVW bij toetsing constateert dat u te laat heeft ingegrepen of niet doortastend hebt gehandeld, volgt er een loonsanctie. Stel, u vraag niet goed door op welk termijn uw zieke werknemer zijn werkzaamheden weer kan hervatten na een indicatie van een de bedrijfsarts. Of u bent in afwachting op een resultaat van medisch onderzoek, terwijl u eigenlijk hoort te onderzoeken of er alternatieven zijn om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Het komt ook voor dat de werkgever niet optreedt als een zieke werknemer zijn re-integratietraject saboteert.

Verkorten van de loonsanctie

Het UWV geeft bij een loonsanctie aan wat de mogelijkheden zijn om de re-integratie te verbeteren. Als de werkgever deze eisen opvolgt, kan hij een verzoekschrift indienen om de loonsanctie te verkorten. Dit document dient te vermelden wat de werkgever er concreet aan heeft gedaan om de re-integratie vlot te trekken, bijvoorbeeld door tweede spoor re-integratie te starten of door de medewerker alsnog intern te laten re-integreren. Het UWV laat drie weken na ontvangst van de melding in een beschikking weten of de tekortkoming is hersteld. Zes weken na ontvangst van deze beschikking eindigt de loonsanctie eventueel.

Complexe en moeizame dossiers

Na het einde van de loondoorbetalingsplicht loopt u als werkgever hoe dan ook grote financiële risico’s. Het is lastig om die zelf te overzien. Deze risico’s maken dat u eigenlijk iedere beoordeling van het UWV tegen het licht moet laten houden. Krijgt u een loonsanctie , kunt u bezwaar indienen.  Re-integratie-expert Xs2more staan u bij met gedegen begeleiding en advies. Zij begeleiden u in het gehele proces en hebben de expertise om complexe en moeizame dossiers vlot te trekken. Zij onderzoeken welke aanknopingspunten er zijn voor bezwaar. Ook staan zij u bij om eventuele gebreken te herstellen en de loonsanctie te verkorten.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 12 maart, 2020 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Advies nodig bij een loonsanctie? De experts van Xs2more staan u bij

Reageren is niet toegestaan.