Langdurig uitval voorkomen door opsporen beroepsziekten

Hernieuwde aandacht voor beroepsziekten is een van de speerpunten van de vernieuwde Arbowet, die in juli 2017 in werking is getreden. Onder beroepsziekten verstaan we alle aandoeningen, klachten en ziektes als gevolg van schadelijke invloeden en factoren op en rondom het werk. Er is dan sprake van een ongezonde of onveilige werkbelasting. Ook psychische klachten als een burnout en overspannenheid worden gerekend tot beroepsziektes. Deze komen ook het meest voor (58%). Daarna volgt overbelasting van het houdings- en bewegingsapparaat – vooral klachten aan armen, nek en schouders. Deze klachten staan op de tweede plaats in de top vijf van meest voorkomende beroepsziekten (29%). Op de derde, vierde en vijfde plek staan slechthorendheid door lawaaiblootstelling, infectieziekten zoals hepatitis door een prikaccident, huid- en luchtwegaandoeningen en kanker door blootstelling aan schadelijke stoffen.

Meldingsplicht beroepsziekten

In de Arbowet staat ook dat artsen verplicht zijn om beroepsziekten te melden. Meestal wordt dit gedaan door bedrijfsartsen, keuringsartsen of verzekeringsartsen. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten houdt deze meldingen nauwkeurig bij. Ieder jaar brengt de organisatie het rapport Kerncijfers Beroepsziekten uit. Het rapport van 2019 geeft inzicht in beroepsziekten die in 2018 zijn gemeld. Psychische beroepsziekten komen vooral voor in de IT-branche, het onderwijs en de financiële dienstverlening. In de bouwnijverheid, landbouw, bosbouw, visserij en industrie komen vooral de aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat voor. Uit de statistieken van 2018 blijkt dat 761 bedrijfsartsen in totaal 3.854 meldingen van beroepsziekten hebben gedaan. Die ziekten blijken even vaak voor te komen bij vrouwen als bij mannen en nemen toe met de leeftijd. Bij één op de drie meldingen gaat het om werknemers boven de 55 jaar.

Welke rol vervult de bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts kan u op een uitgebreid terrein ondersteunen en adviseren. Zo is de bedrijfsarts de aangewezen specialist om de relatie tussen werk, arbeidsomstandigheden en gezondheidsklachten te leggen. Ook voorziet hij u van advies om verzuim te voorkomen. Preventieve maatregelen voorkomen het ontstaan van beroepsziekten en helpen de werkhervatting. U kunt hierbij denken aan adviezen over werk-rustverhoudingen, coaching in mentale veerkracht, adviezen ter verbetering van de ergonomische werkomstandigheden en het gebruik van hulpmiddelen zoals adem- en gehoorbescherming. Daarnaast heeft de bedrijfsarts ook een adviserende rol om optimale begeleiding en behandeling van de werknemer te bevorderen. Ook de werkomgeving is van invloed op de gezondheid van werknemers. Klachten als concentratieverlies, vermoeidheid, hoofdpijn en een flinke dosis stress, worden veel vaker geconstateerd bij mensen die werken in een kantoortuin, dat is   een kantoorruimte zonder scheidingswanden. Dus ook de werkomgeving wordt onder de loep genomen door de bedrijfsarts.

Voorkomen is beter dan genezen. 

Het opsporen van arbeidsgerelateerde ziekten heeft een preventieve functie, namelijk het voorkomen van nieuwe beroepsziekten en het voorkomen van verergering van een bestaande ziekte door het werk. Door preventieve verzuimbegeleiding voorkomt u dat andere werknemers ook uitvallen. Ook met gerichte maatregelen zoals aanpassingen in het werk of de inzet van een arbeidspsycholoog, kunt u de duur van het verzuim aanzienlijk verkorten. Dit zorgt voor een verhoogde inzetbaarheid, betere gezondheid en meer werkplezier onder uw medewerkers. Preventieve maatregelen zorgen voor een verlaging van verzuim- en vervangingskosten. Als u het idee heeft dat gezondheidsklachten van een van uw medewerkers door het werk worden veroorzaakt, kunt u het beste een bedrijfsarts inschakelen. Samen kunt u het voorkomen van klachten of een ziekte in uw bedrijf bespreken, evenals de meest geschikte preventieve maatregelen.  


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 6 mei, 2020 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Langdurig uitval voorkomen door opsporen beroepsziekten

Reageren is niet toegestaan.