#Jijteltmee: geef juist nu een teken van medeleven en wees vriendelijk

In deze tijd zien we veel positieve voorbeelden van saamhorigheid en solidariteit; een extra telefoontje naar je (groot)ouders, boodschappen doen voor de buren, een kaartje sturen naar een vriend die in de zorg werkt. Helaas horen we ook andere geluiden en ervaringen in de anderhalve-meter-samenleving.

De verhoogde stress en angst in deze onzekere periode lijkt voor mensen de drempel te verlagen om zich te laten leiden door vooroordelen en minder respectvol met elkaar om te gaan. Het mag niet zo zijn dat beledigingen en discriminatie getolereerd worden als onderdeel van deze crisis.

Meldingen

De meeste meldingen die verband houden met het coronavirus gaan over discriminatie van mensen met een Oost-Aziatisch uiterlijk. Omdat de eerste besmetting met covid-19 is vastgesteld in China, is dit voor sommige mensen aanleiding om met name Chinese mensen te stigmatiseren en uit te sluiten. Ook niet-Chinese mensen met een Oost-Aziatisch uiterlijk hebben hiermee te maken. ‘Het lied ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’, dat in februari op Radio 10 te horen was, is een bekend geworden voorbeeld van stigmatisering van Chinese mensen. Vizier heeft in totaal bijna 250 meldingen uit het werkgebied Overijssel en Gelderland Midden en Zuid ontvangen’, aldus Carla van Dijk, directeur van Vizier.

Deze klachten over het liedje zijn grofweg te verdelen in drie varianten. Ten eerste zijn dat meldingen met daarin gestandaardiseerde teksten, die werden gepubliceerd op een Chineestalige website die is opgezet om mensen van Chinese herkomst te helpen hun klachten te melden. Ten tweede zijn er de meerdere persoonlijk getinte, maar niet even uitgebreide klachten: “klacht over corona-liedje”, “schande van radio10!”. Tot slot zijn er de persoonlijk getinte verhalen met ook concrete ervaren discriminatoire bejegeningen:

 “Na dat radio 10 vorige week het lied had uitgezonden ben ik in de trein door twee jongens met teksten uit dat lied gediscrimineerd”. 

 “Ik ben hier opgegroeid maar wat ik nu meemaak, zeker na de uitzending van radio 10 had ik nooit verwacht: ik voel mij hier niet meer thuis”. 

Intimidatie

‘Het blijft niet altijd bij uitschelden alleen. In een aantal meldingen is er sprake van andere vormen van intimidatie, zoals achtervolgen en negeren’, vertelt Carla van Dijk. ‘Zo meldde een vrouw met een Oost-Aziatisch uiterlijk dat zij al een half uur in een winkel stond te wachten en als enige niet geholpen werd. Toen ze aangaf dat niemand haar wilde helpen, keken medewerkers elkaar alleen maar aan.’

Daarnaast zijn er verschillende meldingen van bedreiging en fysiek geweld. Een voorbeeld hiervan is de mishandeling van een Chinese studente, nadat ze een groep studenten had gevraagd het ‘coronalied’ niet te zingen. Er zijn 23 meldingen ontvangen over discriminatie van Chinese studenten in een flat in Wageningen. In de lift van het gebouw werden racistische leuzen als ‘Chinese corona’ en ‘Die Chinese’ aangebracht en de wanden werden met poep besmeurd. De straat, waar veel studenten wonen, wordt nu door veel mensen de ‘Coronasteeg’ genoemd. De solidariteit tussen de studenten was tot een dieptepunt gedaald.

#jijteltmee

Over de campagne vertelt Van Dijk het volgende: ‘Met de campagne #jijteltmee roept Vizier de samenleving op tot steun voor, en solidariteit met mensen die te maken krijgen met beledigingen, discriminatie en ongelijke kansen. De campagne #jijteltmee roept iedereen op om juist nu een teken van medeleven te geven en vriendelijk met elkaar om te gaan.’


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 17 mei, 2020 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor #Jijteltmee: geef juist nu een teken van medeleven en wees vriendelijk

Reageren is niet toegestaan.