Moeten Nederlanders bijdragen aan waterbeheer?

Moeten Nederlanders zelf iets doen om wateroverlast en watertekort te voorkomen? Driekwart van de Nederlanders vindt van wel, blijkt uit onderzoek van de waterschappen. Iets meer dan de helft spant zich ook echt in om wateroverlast rondom het huis te beperken.

In het onderzoek is aan Nederlanders gevraagd wat zij zelf doen om bij te dragen aan schoon en voldoende water. Twee derde van de respondenten (65%) gooit vochtige doekjes en tampons in de afvalbak in plaats van in de wc en levert chemische middelen en frituurvet gescheiden in (64%).

Bijna de helft van de tuinbezitters (48%) vervangt tegels voor gras of planten, zodat water beter de grond in kan zakken na een regenbui.

Bijna een kwart van de Nederlanders (22%) haalt zwerfvuil weg uit het water of langs de waterkant. Van de Nederlanders met een eigen dak heeft 16% het vergroend. Ook dragen mensen bij door bijvoorbeeld het aanleggen van geveltuintjes die regenwater opvangen of door geen brood te voeren aan eendjes. Ook leggen steeds meer scholen watervriendelijke schoolpleinen aan.

Zelf in actie

Vijftigplussers vertonen over het algemeen al meer waterbewust gedrag dan jongeren. Bijna een kwart van de Nederlanders (23%) zou een grotere bijdrage willen leveren aan het voorkomen van watertekort of wateroverlast. Vooral mensen tussen de 18 en 35 jaar geven aan meer te willen doen dan ze nu doen om watertekort of -overlast te voorkomen.

Dat niet alleen de waterschappen maar ook mensen zelf in actie moeten komen, is volgens de ondervraagde Nederlanders hard nodig. 81% denkt dat wij in de toekomst steeds vaker met langere perioden van droogte te maken krijgen. Ruim driekwart (77%) denkt dat er steeds vaker hevige regenbuien zullen vallen.

Nederlanders zijn redelijk goed op de hoogte van de taken van de waterschappen. Een groot deel weet dat waterschappen zorgen voor veilige dijken (71%), voldoende water (66%), schoon water in sloten en plassen (61%) en het zuiveren van rioolwater (54%). Onlangs zijn de  waterschappen met de campagne ‘Waterbazen’ gestart, om Nederlanders te laten zien wat zij zelf kunnen doen om bij te dragen aan schoon en voldoende water in Nederland.

Voor meer informatie over de campagne Waterbazen, zie: www.waterschappen.nl/waterbazen.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 2 november, 2020 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Moeten Nederlanders bijdragen aan waterbeheer?

Reageren is niet toegestaan.