Uit de raad van Berg en Dal: een vergadering met een zwart randje

GROESBEEK – De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 29 oktober 2020. Het was opnieuw een digitale vergadering.

Overlijden Theo van der Velden

Vrijdag 23 oktober is carrousellid en oud-raadslid Theo van der Velden (GJS) geheel onverwacht op 79-jarige leeftijd overleden. Voordat de vergadering begon werd hierbij stil gestaan door burgemeester Mark Slinkman en GJS-fractievoorzitter Alex ten Westeneind. “Theo stond altijd klaar om te helpen. Hij bracht in de raad een heel eigen geluid. Wij gaan hem missen”, zei de burgemeester. Ten Westeneind: “Theo was een zeer betrokken dorpsmens in hart en nieren, strijdend voor het goede doel en vooral rechtvaardigheid. Ruim 18 jaar een vertrouwd gezicht in de raad. Hij was gedreven en wilde nooit opgeven. Wij verliezen in Theo een lid met het hart op de goede plek”. Daarna werd er
één minuut stilte gehouden.

(G)een zonnig vooruitzicht – plannen Leuth worden uitgewerkt

Maar liefst 8 inwoners maakten gebruik van het spreekrecht; 7 inwoners spraken zelf in en één inspraakreactie werd voorgelezen door de burgemeester. Er werd vooral ingesproken over de pilot voor zonnevelden in het gebied tussen Leuth en Millingen. Voor- en tegenstanders lieten zich horen. Er waren ook moties ingediend over dit onderwerp, maar die werden verworpen . Daardoor blijven de huidige plannen in stand.

Vuurwerk in de raad – geen algeheel verbod

De discussie over vuurwerk komt ieder jaar terug in Nederland. Knalvuurwerk mag sinds dit jaar niet meer. De raad werd gevraagd om een besluit te nemen over het al dan niet geheel verbieden van vuurwerk. De gemeenteraad vond dat het nu eigenlijk te laat is om een algeheel verbod in te stellen. Ondernemers hebben ondertussen al fors geïnvesteerd in het vuurwerk, bleek ook uit de woorden van twee insprekers. Daarom is er afgesproken om voor de komende jaarwisseling het landelijke beleid te volgen. In 2021 wordt er een besluit genomen over de jaarwisseling 2021/2022.

Het water aan de lippen in Breedeweg, maar einde is in zicht

De laatste jaren worden de regenbuien heviger en in Breedeweg en Grafwegen heeft dit geleid tot grote wateroverlast in woningen en gebouwen. Als er geen maatregelen worden getroffen is de kans op herhaling groot. De kosten van het project, dat ongeveer 4 jaar duurt, bedragen € 7.975.000,-. De raad stelde het bedrag beschikbaar. Het Waterschap draagt zo`n 3,5 miljoen euro bij. PvdA diende een amendement (wijziging op het voorstel) in. Daarin is opgenomen dat er in het uitvoeringstraject regelmatig onderzocht wordt of er goedkopere opties zijn. Hierbij moeten de Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal en omwonenden worden betrokken. Het amendement is aangenomen met de kleinst mogelijke meerderheid: 12-11.

Wisseling in de raad: Marjan Verdijk komt Peter Maas gaat

De vergadering eindigde met de benoeming van Marjan Verdijk. Marjan wordt raadslid van GroenLinks. Peter Maas nam afscheid als raadslid. Hij werd na de herindeling raadslid voor de fractie van VOLG en maakte in 2017 de overstap naar GroenLinks. Peter werd toegesproken door de burgemeester, nestrix Mechteld ten Doesschate en GroenLinks-fractievoorzitter Rona Vree. Tot slot nam hij zelf nog even het woord. Wij danken hem voor zijn inzet.

Overige genomen besluiten

• Coördinatieregelingen van toepassing verklaard op procedures voor de realisatie van winkelen woongebied Spoorlaan Groesbeek
• Wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling VRGZ;
• Gemeentelijk Rioleringsplan Berg en Dal 2021-2025 geamendeerd vastgesteld. Besluit over
heffingsgrondslag wordt uitgesteld.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Per agendapunt kunt u terugkijken. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 5 november 2020 (begroting) en daarna 10 december 2020.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 4 november, 2020 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Uit de raad van Berg en Dal: een vergadering met een zwart randje

Reageren is niet toegestaan.