Laat je deskundig adviseren bij de vereffening van een nalatenschap

Wie te maken heeft gehad met het vereffenen van een nalatenschap, weet dat dit een complexe materie is. Het vereffenen van een nalatenschap, wat in feite het klaarmaken van de nalatenschap voor de verdeling betekent, komt veelvuldig voor. Erfrechtadvocaten treden op als vereffenaar of als advocaat van een vereffenaar en ze zijn er om al jouw vragen te beantwoorden en je te voorzien van de juiste informatie bij mogelijke scenario’s. Het is daarom een verstandige keuze om je bij te laten staan door een gespecialiseerd erfrecht advocaat. Een van de scenario’s is bijvoorbeeld het gegeven dat vereffenen de regel is en de uitzondering de kosteloze vereffening of opheffing van de vereffening.

Voor wie is een vereffening bedoeld?

Zoals al eerdergenoemd, betekent het vereffenen van een nalatenschap het klaarmaken van de erfenis voor de verdeling. Een vereffening is vooral bedoeld om de belangen te behartigen van schuldeisers in een nalatenschap. Hierbij kun je denken aan de Belastingdienst of de kinderen die recht hebben op de een vordering uit de nalatenschap op grond van het overlijden van de eerste ouder. Of aan de bedrijven die wachten op de betaling van een openstaande factuur bij de overledene.

Schuldeisers beschermen

Wanneer een nalatenschap door een of meerdere erfgenamen beneficiair wordt aanvaard, is een vereffening verplicht. Hiervoor gelden uitzonderingen, bijvoorbeeld als de erflater een executeur heeft benoemd. Het is tevens verplicht om de nalatenschap te vereffenen bij een kosteloze vereffening. Publicatiekosten en griffierecht zoals oproepingskosten kunnen – volgens het Nederlands erfrecht – worden toegeschreven aan de overheid.

Bij een opheffing van de vereffening komt de verplichting om een nalatenschap te vereffenen te vervallen. De kantonrechter beoordeelt verzoeken tot die mogelijkheid echter met terughoudendheid. Schulden (van grote omvang) of een negatieve nalatenschap zijn op zichzelf niet voldoende om te bevelen tot de opheffing van de vereffening. Want het is juist zeer belangrijk om schuldeisers te beschermen als er sprake is van dergelijke omstandigheden. De opheffing van de vereffening kan wel worden bevolen in het geval dat de activa van de erfenis zo beperkt zijn dat die totaal of voor het overgrote deel zouden opgaan aan vereffeningskosten. Als uit de activa alleen preferente crediteuren betaald kunnen worden, is dat ook het geval.

Opheffing van de vereffening

Nadat eerst alle schulden zijn voldaan, ontvangt u bij een beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap het eventueel positieve saldo van de erfenis. Met uw privévermogen bent u niet aansprakelijk voor een eventueel tekort. U bent in principe wettelijk verplicht om de nalatenschap te vereffenen, wanneer u als erfgenaam een erfenis beneficiair aanvaardt. Uitzondering is bijvoorbeeld als er sprake is van een executeur in een positieve nalatenschap. Het vereffenen betekent dat u zorgt dat de schulden van de erfenis worden betaald, mits de baten – zoals goederen, een woning en eventueel geld – van de nalatenschap dit toelaten. Deze regeling is er onder andere om de belangen van schuldeisers te beschermen. Soms loont vereffening van een nalatenschap zich niet door een beperkte waarde van de baten. De kantonrechter kan in dit specifieke geval bevelen tot de opheffing van de vereffening.

Verzoek tot heropening van de vereffening

De mogelijkheid kan zich voordoen dat de kantonrechter heeft bevolen tot opheffing van de vereffening en dat daarna alsnog wordt aangetoond dat de baten toereikend zijn om de kosten van de vereffening te betalen. Dan is het mogelijk een aanvraag te doen om een vereffenaar te benoemen en de vereffening van de nalatenschap te heropenen. Meestal is de aanleiding voor een dergelijk verzoek het ontdekken van nieuwe baten van de nalatenschap. Dit leidt echter niet altijd tot heropening van de vereffening. Een praktijkvoorbeeld is dat een bate werd ontdekt, in de vorm van een potentiële vordering van de nalatenschap op een derde. Dat het eventueel in rechte laten vaststellen van de vordering aanzienlijke (vereffenings)kosten met zich meebrengt, kan de rechter bij zijn overweging de vereffening al dan niet te heropenen meenemen. Daarnaast is de kans van slagen van de vordering van belang. Hoe groot is de kans dat de vordering is vervallen of verjaard? Of is er sprake van rechtsverwerking? De schuldeiser hoort namelijk aannemelijk te maken dat de bate zo hoog is, dat daarmee de kosten van de vereffening van de nalatenschap kunnen worden betaald. Een verzoek tot heropening van de vereffening wordt in de meeste gevallen dan ook afgewezen.

Afhandeling  van geschillen en vereffeningen tijdens de coronacrisis

Ook nu staan erfrechtadvocaten en vereffenaars voor je klaar om je bij te staan bij erfrechtelijke geschillen en de afwikkeling van een nalatenschap. De contactmomenten vinden plaats via de telefoon, Zoom, Skype en e-mail. Vereffeningen van nalatenschappen gaan door alsmede het behandelen van erfrechtelijke geschillen. Nieuwe erfrechtprocedures kunnen wel volgens de gebruikelijke manier worden opgestart. In plaats van de fysieke zittingen bij de rechtbank zal er nu zoveel mogelijk online worden geprocedeerd.  


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 11 december, 2020 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Laat je deskundig adviseren bij de vereffening van een nalatenschap

Reageren is niet toegestaan.