Hoe kunt u aanspraak maken op de legitieme portie als u bent onterfd? 

U kunt zich wenden tot een advocaat die is gespecialiseerd in het erfrecht, wanneer een dierbaar persoon komt te overlijden en diens bezittingen moeten worden verdeeld. Vroeger was het erfrecht voorbehouden aan notarissen, maar tegenwoordig is een erfrechtadvocaat onmisbaar bij het afwikkelen van een nalatenschap als zich conflicten voordoen. Uit het verhaal dat een vader of moeder die bij testament heeft bepaald dat een of meerdere kinderen (gedeeltelijk) worden onterfd, spreekt een voorbeeld van een conflict dat zich rondom een erfenis kan voordoen. De kinderen van ouders die komen te overlijden worden in Nederland goed beschermd. In ons land wordt de vrijheid die ouders hebben om de inhoud van hun testament zelf te bepalen (testeervrijheid), beperkt door de legitieme portie.

Het betekent dus niet per definitie dat een onterfd kind helemaal niets krijgt. Een kind dat is onterfd wordt legitimaris genoemd en de legitieme portie is het minimumbedrag dat een kind op grond van de wet uit de nalatenschap van een erflater verkrijgt, mits het kind hier aanspraak op maakt. In bepaalde gevallen kan het ook om een kleinkind gaan.  

Hulp van een erfrechtadvocaat 

Kinderen die onterfd zijn kunnen een beroep doen op de legitieme portie, als zij daar op tijd aanspraak op maken. Dit dienen zij binnen vijf jaar na het overlijden te doen en in bepaalde gevallen moet het zelfs eerder. Als die termijn wordt overschreden, is de kans op de legitieme portie verkeken. Een kind dat is onterfd en een beroep doet op de legitieme portie, wordt niet alsnog erfgenaam, maar wordt schuldeiser van de nalatenschap en heeft recht op de helft van wat het kind als erfgenaam had gekregen volgens de wet. Een kind dat niet is onterfd maar uit de nalatenschap minder krijgt dan de legitieme portie, kan een aanvullend beroep doen op de legitieme portie. Er wordt bij de berekening van de legitieme portie rekening gehouden met schenkingen die de erflater (de persoon die is overleden) heeft gedaan aan de legitimaris en aan anderen. 

Legitieme portie berekenen 

Het is verstandig een advocaat die is gespecialiseerd in het erfrecht te raadplegen als blijkt dat u bent onterfd. De legitieme portie krijgt u namelijk niet vanzelf. Bij het berekenen van de legitieme portie – die wordt berekend over de legitimaire massa – kan een erfrechtadvocaat u ook helpen. De legitimaire massa is de waarde van de goederen van de nalatenschap direct na het overlijden van de erflater, vermeerderd met bepaalde giften en verminderd met bepaalde schulden. Het is cruciaal om secuur naar de waarde van de tot de nalatenschap behorende activa te kijken, waaronder aandelen en onroerende zaken. Een erfrechtadvocaat kan u daarin bijstaan. 


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 23 maart, 2022 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Hoe kunt u aanspraak maken op de legitieme portie als u bent onterfd? 

Reageren is niet toegestaan.