Uit de raad van Berg en Dal: gemeentehuis Beek en duurzaamheid

GROESBEEK – De gemeenteraad van Berg en Dal kwam op 31 januari 2019 voor de eerste keer dit jaar bij elkaar. Het werd een boeiende raadsvergadering.

Gemeentehuis in Beek

Er was in de raad een levendige discussie over het voormalige gemeentehuis in Beek. Het plan is om daar woningen te bouwen. Meerdere partijen dienden een amendement in. Dat is een wijziging op het voorstel. Er staan regels in voor de nieuwbouw aan de noordwestzijde van de villa. Er wordt ook aandacht gevraagd voor energieneutrale nieuwbouw. CDA, Voor Berg en Dal, D66, GroenLinks, VOLG, Sociaal Groesbeek en VVD gingen akkoord met het amendement: 14-8. De projectontwikkelaar is nu aan zet.

Actieplan Duurzaamheid 2019-2023

Een ander belangrijk onderwerp is duurzaamheid. De raad ging akkoord met het Actieplan Duurzaamheid. De gemeente wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Hoe? Dat staat in het actieplan. Er zijn twee amendementen en één motie (opdracht aan het college) aangenomen. Er komt een medewerker duurzaamheid in dienst van de gemeente. En er is extra aandacht voor (de schadelijke gevolgen van) houtrook. In 2020 kijkt de raad hoe ver het college is met de uitvoering van het actieplan.

Bouwplan Oefenhoek in Millingen

Het gewijzigde plan Oefenhoek in Millingen aan de Rijn bestaat uit de bouw van 10 woningen, in plaats van 14. De woningen worden allemaal gasloos gebouwd. De raad ging akkoord met het nieuwe plan. Het bestemmingsplan komt nog terug in de raad.

Afscheid en benoemingen

De raad nam afscheid van Marinus Wijnsma van Polderbreed. Hij verhuist naar de gemeente Heumen. Burgemeester Mark Slinkman en fractievoorzitter Ria Barber spraken hem kort toe en bedankten hem voor zijn inzet. Geert Ubbink is de opvolger en werd toegelaten en beëdigd. Maarten Ernst werd beëdigd tot carrousellid van Polderbreed.

Andere besluiten

• Invulling Rekenkamerfunctie met drie leden van buitenaf. Dit punt is van de agenda gehaald en komt later terug. Dan volgt hier meer informatie over.
• Akkoord gaan met de reactie van de gemeente op de Kaderbrief van de Modulaire Gemeenschappelijke Regelingen (MGR);
• Het Rijk vragen om de kosten voor het opruimen van “Niet Gesprongen Explosieven” uit de Tweede Wereldoorlog te vergoeden.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken, dan kan dat via bergendal.raadsinformatie.nl. Klik in de kalender op de vergadering. Per agendapunt kunt u terugkijken. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”. Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl.

De volgende raadsvergadering is op 14 maart 2019.


Tags: , , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 16 februari, 2019 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Uit de raad van Berg en Dal: gemeentehuis Beek en duurzaamheid

Reageren is niet toegestaan.