Uit de raad van Berg en Dal: De Mallemolen en een compliment

GROESBEEK – De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 14 maart 2019. Er stonden maar liefst tien voorstellen op de agenda.

Mantelzorgcompliment: cadeaubon of geld?

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor een familielid of een ander die ziek is. In de gemeente Berg en Dal zijn er duizenden mantelzorgers. Zij kunnen ieder jaar een mantelzorgcompliment krijgen. Iemand die mantelzorg ontvangt, kan de mantelzorger aanmelden voor een compliment. Het mantelzorgcompliment is nu nog een cadeaubon. Moet dit zo blijven, of wordt het contant geld? Dat was vooraf de vraag. Na een lange discussie besloot de meerderheid van de gemeenteraad dat inwoners zelf mogen kiezen. Zij hebben bij het aanmelden de keuze tussen een cadeaubon óf 50 euro.

De raad stelde ook de Nota Mantelzorg vast. Hierin staat op welke manieren de gemeente mantelzorgers ondersteunt. Sanne Verburg (jongerenwerker van Forte Welzijn) sprak vooraf in. Zij vroeg aandacht voor de 1588 jonge mantelzorgers in Berg en Dal. Er werden filmpjes getoond in de
raadzaal. Op www.mantelzorgbergendal.nl staat een filmpje.

Verplaatsen cultureel centrum De Mallemolen

Het college wil onderzoeken of het mogelijk is cultureel centrum De Mallemolen in Groesbeek te verplaatsen naar het Marktplein. Dat zou tot een sterke verbetering van het centrum van Groesbeek kunnen leiden. De raad werd gevraagd € 45.000,- beschikbaar te stellen. Dat geld is nodig voor het
onderzoek. Een grote meerderheid ging akkoord. De resultaten van het onderzoek komen weer terug in de raad.

Verbeteren wijk Nonnenkamp

De raad is akkoord met het plan om de wijk Nonnenkamp in Millingen aan de Rijn te verbeteren. Het plan is om extra parkeerplekken te maken, snelheidsremmende maatregelen te nemen en extra bomen en struiken te planten. GroenLinks diende een motie (opdracht aan het college) in. De partij wil in het plan meer aandacht voor duurzaamheid. De motie is aangenomen. GroenLinks kreeg steun van D66, Sociaal Groesbeek, GJS, GVP, CDA, PvdA en VVD.

Motie over de Toekomstbestendig Wonen Lening

De PvdA diende een motie om de Toekomstbestendig Wonen Lening in Berg en Dal beschikbaar te maken. Dit is een lening voor inwoners die hun huis willen verduurzamen. En ook levensloop bestendig willen maken. Een duurzaamheidslening is er al in Berg en Dal, maar de Toekomstbestendig Wonen Lening is ruimer; ook voor het verwijderen van asbestdaken. De hele raad stemde in met de motie en het college komt hier nog op terug.

Andere besluiten

• Invulling Rekenkamerfunctie, met drie leden van buitenaf;
• Geld vrijmaken voor een kunstwerk op de rotonde Nieuweweg/Zevenheuvelenweg;
• Instemmen met de voorgestelde wijzigingen voor de Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Regio Nijmegen (GRODRN);
• Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Persingensestraat 6A in Persingen;
• Vaststellen bestemmingsplan Cranenburgsestraat 39 in Groesbeek;
• Instemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling MARN;
• Akkoord met de uitbreiding van de formatie voor het sociaal domein met 2 fte.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 25 maart, 2019 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Uit de raad van Berg en Dal: De Mallemolen en een compliment

Reageren is niet toegestaan.