N841 Zevenheuvelenweg: 60 of 80 km/uur?

GROESBEEK – In 2022 vindt er onderhoud plaats aan de Zevenheuvelenweg tussen Groesbeek en Berg en Dal, de provinciale weg N841. In deze ‘verkennende fase’ wordt er tot 14 juni informatie opgehaald uit de omgeving aan de hand van een peiling (een enquête, een stelling en gesprekken).

Daarbij wordt ook de mening over de maximumsnelheid 60 of 80 op de Zevenheuvelenweg onderzocht. Op de website www.gelderland.nl/N841 staat aanvullende informatie.

Trajectaanpak

Iedere negen jaar pleegt provincie Gelderland onderhoud aan een wegvak. Voordat de provincie aan het werk gaat is er een verkenningsfase. Samen met politie, hulpdiensten, vervoerders, gemeenten, bewoners en deskundigen wordt onderzocht of er tijdens het groot onderhoud ook verbeteringen mogelijk zijn. Op het gebied van leefbaarheid, natuur en landschap en verkeersveiligheid. Na de inventarisatieperiode wordt de balans opgemaakt. Gewikt en gewogen en een plan opgesteld voor de betreffende weg. Bij sommige wegen wordt aan een specifiek onderwerp extra aandacht besteed. Bij de N841 is dat de maximumsnelheid.

Enquête over maximumsnelheid

Voor de N841 is besloten om het onderzoek uit te breiden naar gebruikers en expliciet de mening te peilen over de maximumsnelheid. Dit gebeurt in mei en juni 2019. Wat vinden mensen van de maximumsnelheid op N841 Zevenheuvelenweg: 60 of 80 km per uur? Het gaat over dat deel van de weg waar nu 80 gereden wordt. Er is een stelling te vinden op Facebook en LinkedIn waar iedereen op kan reageren. Direct omwonenden van het traject zijn persoonlijk geïnformeerd. De mening wordt meegewogen bij de besluitvorming over de definitieve aanpak. Iedereen mag reageren voor 14 juni via de website www.gelderland.nl/N841.

Brede afweging

In juni worden de enquêteresultaten bekend gemaakt via bovengenoemde website. Iedereen die de enquête heeft ingevuld, ontvangt persoonlijk via een e-mail een terugkoppeling. Na deze inventarisatie bij diverse partijen, het bekijken van de technische (on)mogelijkheden van de weg en de visies van de provincie, gemeente en politie wordt een vervolgplan gemaakt.

.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 26 mei, 2019 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor N841 Zevenheuvelenweg: 60 of 80 km/uur?

Reageren is niet toegestaan.