Uit de raad van Berg en Dal: de laatste vergadering voor de vakantie

BERG EN DAL – De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 4 juli 2019. Het was de laatste vergadering voor de zomervakantie.

Verkoop van tuinmachines en tuingereedschap

Loonbedrijf Groesbeek wil een deel van de bedrijfsgebouwen gebruiken voor de verkoop van tuinmachines en -gereedschap. Het college stelde voor om hier niet aan mee te werken, omdat zij vindt dat detailhandel niet in het buitengebied past. Het bestuur van het loonbedrijf stuurde daarom een brief naar de raad.

De raad gaat in principe wel akkoord met het plan. Onder andere omdat dit voor extra werkgelegenheid zorgt. Een definitief besluit volgt aan de hand van een goede ruimtelijke  onderbouwing. Om medewerking aan het plan mogelijk te maken was een amendement (wijziging op het voorstel) nodig. VOLG diende een amendement in dat werd gesteund door een meerderheid van de raad: 13-8.

De toekomst van Groesbeek-centrum

Om te bepalen wat er precies met het verkeer door het centrum van Groesbeek moet gebeuren is meer onderzoek nodig. De raad stelde vast wat het college moet gaan onderzoeken. Voor Berg en Dal diende een amendement in om de uitgangspunten nog duidelijker op te schrijven. Het parkeren op het Marktplein wordt volgens het amendement nog maar beperkt toegestaan. Ook moet het doorgaand gemotoriseerd verkeer door de Dorpsstraat worden ontmoedigd. Het amendement kreeg een ruime meerderheid: 14-7. De resultaten van het onderzoek worden in het najaar in een thema-avond bekend gemaakt.

Inzameling oud-papier

De Groesbeekse Volkspartij (GVP) diende een motie (verzoek aan het college) in om het inzamelen van oud-papier te laten zoals het nu is. De partij vindt dat belangrijk voor de verenigingen die het oud papier al sinds jaar en dag inzamelen. GVP kreeg steun van Polderbreed, CDA, PvdA, Sociaal Groesbeek, VOLG en GJS: 16-5.

Andere besluiten

• Jaarrekening 2018;
• Voorjaarsnota 2019;
• Kadernota 2020;
• Bestemmingsplan Weverstraat 1 in Kekerdom;
• Herontwikkeling Hubertusterrein in Beek met 11 grondgebonden woningen;
• Stimuleringsfonds Toekomstbestendig Wonen Gelderland. Hierover volgt nog een persbericht;
• Grondexploitaties gemeente Berg en Dal;
• Wegsleepverordening Berg en Dal 2019;
• Bestemmingsplan Bedrijventerrein Hulsbeek;
• Vangnetuitkering Participatiewet 2019;
• Regionale samenwerking zorgvoorziening De Hulsen in Nijmegen.

Het verminderen van de regeldruk in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) stond als debatstuk op de agenda. Dit punt komt terug in de raad bij de eerstvolgende wijziging van de APV. Dan neemt de raad een besluit over het schrappen van maximaal 11 artikelen uit de APV.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Per agendapunt kunt u terugkijken. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”. Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 26 september 2019.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 10 juli, 2019 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Uit de raad van Berg en Dal: de laatste vergadering voor de vakantie

Reageren is niet toegestaan.