Berg en Dal blij met een sluitende begroting 2020

GROESBEEK – Ondanks oplopende kosten presenteert het college van de gemeente Berg en Dal een sluitende begroting voor 2020 en de jaren daarna. Dit betekent dat het college verwacht dat de uitgaven betaald kunnen worden uit de inkomsten. De gemeenteraad beslist op 7 november over deze begroting.

Wat gaat de gemeente doen?

In de nieuwe begroting heeft het college geld gereserveerd voor onder meer duurzaamheid, aanpak wateroverlast en verwijderen van obstakels voor voetgangers om de gemeente beter toegankelijk te maken. Daarnaast gaat er geld naar (steun voor) minima en onderzoek om in alle kernen voorzieningen te houden voor ontmoeting en beweging. Ook wil het college de goede kwaliteit van de zorg en de toenemende behoefte aan zorg betaalbaar houden.

Zorgkosten blijven toenemen

Net als in veel andere gemeenten nemen ook in Berg en Dal de kosten voor de zorg toe. De zorg wordt duurder en meer mensen doen een beroep op de zorg. Zo verwacht de gemeente voor de jeugdzorg in 2020 meer dan 3 ton extra uit te moeten geven dan wat de gemeente van het Rijk ontvangt. Een ander voorbeeld zijn de kosten voor huishoudelijke hulp. In 2020 verwacht de gemeente dat deze € 2,8 miljoen gaat kosten; ruim een kwart miljoen meer dan in 2019.

Keuzes maken

De kosten nemen dus fors toe, waardoor de gemeente genoodzaakt is keuzes te maken. Het college is zich ervan bewust dat de keuzes onze inwoners, ondernemers en bezoekers gaat raken. Wethouder Fleuren van Financiën: “Ondanks de toenemende kosten voor de zorg en afval zijn we erin geslaagd de lastenstijging te beperken met verschillende maatregelen. Zo houden we onze (sociale) voorzieningen op peil. We blijven scherp op de uitgaven, zodat we onze ambities blijven waarmaken voor een fijne gemeente om in te wonen en werken en om te bezoeken.”

Inwoner en toerist betalen samen mee

De afvalstoffenheffing gaat omhoog door gestegen kosten van de afvalverwerking. Om deze kosten volledig door inwoners te laten betalen zou de afvalstoffenheffing voor een gezin in 2020 moeten stijgen met € 48. Het college kiest ervoor dit te beperken tot een verhoging van € 16 per gezin en voor een alleenstaande met € 11 per jaar. Om de accommodaties en sociale voorzieningen te behouden heeft de gemeente in deze begroting rekening gehouden met een extra stijging van 1% onroerende zaakbelastingen. Dit was al in 2017 afgesproken. Ook van toeristen vraagt de gemeente een extra bijdrage. Met deze (extra) opbrengsten financiert de gemeente de investeringen die ze in deze sector blijft doen.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 7 oktober, 2019 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Berg en Dal blij met een sluitende begroting 2020

Reageren is niet toegestaan.