Berg en Dal aan de slag met resultaten woningmarktonderzoek

GROESBEEK – De gemeente Berg en Dal heeft samen met woningcorporaties Oosterpoort en Waardwonen een woningmarktonderzoek laten uitvoeren. Hierbij is naar de actuele en toekomstige behoefte aan woningen gekeken en naar het type woningen.

Wat zijn belangrijke conclusies?

In totaal zijn er in de periode 2019 – 2029 ruim 1000 extra woningen nodig, zowel koopwoningen als huurwoningen. Dit is een stijging van 300 woningen ten opzichte van een in 2016 uitgevoerd onderzoek. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door het grote woningtekort in de regio Nijmegen, waar Berg en Dal onderdeel van is. Er is een grotere behoefte aan:

– Kleinere en levensloopbestendige woningen en appartementen. Dit komt onder andere door de vergrijzing en doordat er ook meer kleine huishoudens zijn;

– Betaalbare koop- en huurwoningen voor starters en mensen met lage en middeninkomens;

– Vrijstaande koopwoningen.

Wat zijn de vervolgstappen?

Omdat de gemeente zelf geen woningen bouwt, gaat de gemeente in gesprek met marktpartijen en de woningcorporaties Waardwonen en Oosterpoort. Deze partijen bekijken hoe bestaande woningbouwplannen versneld kunnen worden aangepakt, en gaan op zoek naar nieuwe bouwlocaties in de kernen.

Wethouder Nelson Verheul: “Dit onderzoek bevestigt het gevoel van urgentie dat we als gemeente, Raad en College hebben. Daarom wil ik op een vernieuwende wijze met de Raad in gesprek. Dit is echt een vraagstuk dat we raadsbreed en integraal moeten oppakken. Alle vraagstukken komen hier bij elkaar: duurzaamheid, leefbaarheid en betaalbare woningen voor al onze inwoners. Onze gemeente is een mooie gemeente om in te wonen. Dat willen we voor iedere inwoner mogelijk maken.”

Hanke Struik (directeur-bestuurder Waardwonen) vult aan: “Het is goed dat we nu weer een actueel beeld hebben bij welke soort woningen mensen missen. Zo kunnen we plannen maken die goed aansluiten bij wat inwoners nodig hebben.”


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 12 oktober, 2019 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Berg en Dal aan de slag met resultaten woningmarktonderzoek

Reageren is niet toegestaan.