Aantal uitkeringen daalt

BERG EN DAL – Het aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente Berg en Dal blijft dalen. De afgelopen jaren is een duidelijke ontwikkeling zichtbaar waarbij steeds meer mensen met een uitkering een baan vinden.

Waarom daalt het aantal uitkeringsgerechtigden?

Deze daling komt door inspanningen van de inwoners zelf, het Werkbedrijf Regio Nijmegen (WBRN), het project Berg en Dal Werkt!, onze inkomens- en participatieconsulenten en bereidwillige ondernemers. De aanhoudende economische groei speelt ook een rol.

Jaar        Aantal ww uitkeringen   Aantal bijstandsuitkeringen
2019                    508                                            670
2018                    741                                            727
2017                    931                                            776

Hoe worden inwoners met een uitkering geholpen?

Kenmerkend voor de aanpak van Berg en Dal Werkt! is de intensieve bemiddeling van kandidaten. Medewerkers van het WBRN zijn wekelijks op locatie. Vanaf 2018 zijn dit Millingen aan den Rijn, Groesbeek en Beek. Zij zijn daar aanspreekpunt voor kandidaten en lokale ondernemers. Door de fysieke nabijheid is het eenvoudiger om verbindingen te leggen tussen kandidaten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeentelijke inkomens- en participatieconsulenten.

Uitkeringsgerechtigden die niet kunnen werken doen op een andere manier mee in onze samenleving. Zij gaan aan de slag met een tegenprestatie: het doen van vrijwilligerswerk of andere maatschappelijke nuttige werkzaamheden voor minimaal 8 uur in de week. Dit vergroot de kans voor de kandidaten op betaald werk en geeft kandidaten bovendien het gevoel erbij te horen.

Verantwoordelijk wethouder Irma van de Scheur: ‘Het is erg mooi te zien dat de inspanningen van alle betrokkenen worden beloond. Werk en voldoende financiële zekerheid zijn voorwaarden om volwaardig en zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. Inwoners hebben soms meer problemen dan alleen schulden. We gaan hen meer helpen deze problemen op te lossen zodat ze beter in staat zijn om te gaan werken.’


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 25 oktober, 2019 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Aantal uitkeringen daalt

Reageren is niet toegestaan.