Uit de raad van Berg en Dal: goedkeuring en afkeuring

BEEK – Een voltallige raad vergaderde op 31 oktober. Er was commotie over de nieuwe plannen voor het voormalig gemeentehuis in Beek. Drie van de zes insprekers spraken over deze plannen.

Motie van afkeuring

Daarna kwam de Omgevingswet aan bod. Deze wet vervangt 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving (bijvoorbeeld wegen, parken en de natuur). Om een start te maken met de invoering van de Omgevingswet is € 765.000,- nodig. Het college wil dit bedrag uit de Algemene Reserve (de spaarpot van de gemeente) halen.

De oppositie diende daarop een “Motie van afkeuring” in. Daarmee kunnen politieke partijen hun afkeuring uitspreken over het gevoerde beleid. Volgens de oppositie is het raadsvoorstel té kort voor de begrotingsbehandeling aan de raad voorgelegd. Ook zijn de financiële gevolgen niet meegenomen in de begroting 2020. Volgens de oppositiepartijen ziet de begroting er daardoor rooskleuriger uit. De Motie van afkeuring haalde het uiteindelijk niet (11 voor, 12 tegen). De raad ging akkoord met het beschikbaar stellen van het krediet.

Echte banen

De raad sprak over het Arbeidsmarktbeleid. Iedereen verdient een plaats op de arbeidsmarkt en daar is soms begeleiding bij nodig. De PvdA diende een motie in. De fractie wil dat het Werkbedrijf zorgt voor “echte” banen. Mensen die uitstromen in een baan moeten ergens terecht komen waar zij uitzicht hebben om te blijven en op hun plek zijn. Het college wordt opgeroepen hier bij het afsluiten van de overeenkomst met het Werkbedrijf rekening mee te houden. De raad ging akkoord met het raadsvoorstel (21-2) en steunde de motie (15-8).

Buskaarten voor Millingse senioren

De fracties van GJS en Polderbreed dienden een motie in over buskaarten voor senioren. In de regio Nijmegen wordt een goedkoop abonnement ingevoerd voor senioren. Door de indeling van OV-zones valt Millingen buiten de regio. Het college is opgeroepen om er voor te zorgen dat ook Millingse senioren goedkope buskaarten kunnen kopen. De motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Andere besluiten:

 Akkoord met de begrotingswijziging van de MGR;
 Wijzigingen in de MGR vastgesteld;
 Instemmen met informatieprotocol MGR;
 Voortzetten van de Starterslening voor startende huishoudens;
 Akkoord met de oprichting van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in Millingen;
 Verkleinen en onderhoudsvriendelijk inrichten van de ontvangstruimte bij begraafplaats Heselenberg.

De Ruimtelijke Visie Duurzame Energieopwekking stond op de agenda, maar is niet vastgesteld. De raad heeft besloten dit onderwerp in december te bespreken, omdat er te weinig tijd was dit belangrijke onderwerp goed voor te bereiden.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Per agendapunt kunt u terugkijken. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal. Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl.

De volgende raadsvergadering is op 7 december.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 6 november, 2019 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Uit de raad van Berg en Dal: goedkeuring en afkeuring

Reageren is niet toegestaan.