Vergadering Huurders Vereniging Woonbelang met thema: betaalbaarheid

BEEK – Huurders Vereniging Woonbelang is sinds 2015 actief voor de huurders van woningcorporatie Oosterpoort en woningzoekenden in de gemeenten Berg en Dal en Heumen.

Dit op basis van de Overlegwet en de Woningwet. Verschillende malen per jaar vindt overleg plaats met de gemeenten Berg en Dal en Heumen en Oosterpoort. Daarbij probeert HV Woonbelang de wensen en behoeften van de huurders en woningzoekenden zo goed mogelijk naar voren te brengen en zet zij zich in voor de rechtspositie van de huurders van Oosterpoort wat betreft de woningen en de leefbaarheid in de directe woonomgeving. Belangrijke onderwerpen die aan de orde komen zijn het huurbeleid, de kwaliteit van de woningen, de betaalbaarheid, de woonruimteverdeling en de huurovereenkomst. Inmiddels heeft HV Woonbelang zo’n 715 leden in de gemeenten Berg en Dal en Heumen die ook bij HV Woonbelang terecht kunnen voor voorlichting en advies.

Belangenbehartiging van de huurders en woningzoekenden betreft voornamelijk overleg, effectief vergaderen, onderhandelen en adviseren. De bestuursleden proberen op veel plekken mensen te kennen die over belangrijke informatie beschikken. Het is belangrijk de beleidsplannen van Oosterpoort goed in de gaten te houden, zodat de huurder een betaalbare woning van goede kwaliteit kan huren.

Huurders Vereniging Woonbelang is bereikbaar via e-mail info@hv-woonbelang.nl en telefonisch op werkdagen van 19.00 tot 20.00 uur op 024-3976254.

Vooral om zichzelf te verantwoorden naar de leden en informatie te krijgen van de leden houdt HV Woonbelang halfjaarlijks een algemene vergadering voor haar leden. De algemene vergadering vindt dit keer plaats op maandag 9 december a.s. in Kulturhus Beek, Roerdompstraat 6 in Beek. De vergadering begint om 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur. Alleen leden hebben toegang maar alle huurders kunnen zich ter plaatse aanmelden als nieuw lid.

Nadat de reguliere agendapunten als vaststellingen begroting 2020 en werkplan 2020 zijn behandeld, worden onder de leden actuele thema’s geïnventariseerd voor de algemene vergaderingen en het overleg met de bewonerscommissies.

Na een korte pauze rond 21.00 uur is de algemene vergadering eveneens toegankelijk voor alle huurders en woningzoekenden uit Berg en Dal en Heumen en wordt een themabijeenkomst over alles wat met betaalbaarheid, financiële problemen en huurachterstand te maken heeft.

Er wordt een presentatie verzorgd door strategisch beleidsadviseur Marieke van Kesteren van Oosterpoort samen met beleidsmedewerker Jenny Boonzaaijer van de gemeente Heumen. De bezoekers worden uiteraard in de gelegenheid gesteld al hun vragen te stellen.

Huurders besteden gemiddeld 38,1% van hun inkomen aan wonen, voor huiseigenaren is dit 29%. Het gat tussen kopers en huurders is de afgelopen jaren niet groter geworden door inkomensverschillen maar door een groter verschil in gemiddelde woonlasten.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 2 december, 2019 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Vergadering Huurders Vereniging Woonbelang met thema: betaalbaarheid

Reageren is niet toegestaan.