Extra subsidie voor gemeenten voor intensief taal- en participatieprogramma statushouders

BERG EN DAL – De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen en Mook en Middelaar krijgen samen subsidie voor een pilot om vluchtelingen met een verblijfsvergunning intensiever te begeleiden bij het leren van de Nederlandse taal. De gemeenten krijgen de subsidie voor deze statushouders van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De subsidie is bedoeld voor statushouders die al een inburgeringsperiode achter de rug hebben, maar geen inburgeringsdiploma hebben gehaald. Zij kunnen bijvoorbeeld analfabeet zijn (ook in de moedertaal), laaggeschoold of moeite hebben met leren.

Zij krijgen praktische taalles en begeleiding bij het meedoen in de samenleving. Belangrijk is dat de deelnemers aan de pilot zelfredzaam worden, het liefst door betaald werk te vinden. Vaak blijft deze groep statushouders afhankelijk van een uitkering omdat zij onvoldoende Nederlands kunnen. Door de taallessen meer op de praktijk af te stemmen, willen de gemeenten de kansen op de arbeidsmarkt voor deze groep verbeteren. De pilot duurt een jaar.

Verandering wet inburgering

De Wet inburgering verandert per 1 januari 2021. De gemeenten worden dan weer volledig verantwoordelijk voor de inburgering van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De nieuwe wet stelt verschillende inburgeringsroutes voor, waaronder de zogenaamde Zelfredzaamheidsroute (Z-route). De gemeenten krijgen de subsidie om ervaring op te doen met deze route.

Pilot samen uitvoeren

De gemeenten gaan de pilot samen met verschillende organisaties uitvoeren. Zo gaat Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland de taallessen geven. Daarnaast zijn welzijnsorganisaties betrokken zoals Perspectief in Beuningen en Forte Welzijn in Berg en Dal. In Mook en Middelaar is Stichting Vluchtelingenhulp betrokken. Ook organisaties als de GGD en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen doen mee. 


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 5 december, 2019 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Extra subsidie voor gemeenten voor intensief taal- en participatieprogramma statushouders

Reageren is niet toegestaan.