Gelderland pakt stikstof aan

PROVINCIE – Provincie Gelderland werkt de komende drie maanden met partijen uit de industrie, landbouw, bouw, mobiliteit, gemeenten en waterschappen aan een plan om stikstof te verminderen.

Daarbij kiest Gelderland voor een gebiedsgerichte aanpak op de Veluwe, in de Achterhoek en Rijntakken. De natuur in deze gebieden is het meest kwetsbaar. Daar heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland vandaag over besloten.

Op de korte termijn komen er ook een aantal maatregelen om de uitstoot van stikstof aan te pakken en natuurgebieden te herstellen. Zo wil de provincie de snelheid op twee provinciale snelwegen verlagen. Het gaat om de A348 en A326, waar de maximumsnelheid nu nog 120 km per uur is. Christianne van der Wal, gedeputeerde mobiliteit: ‘We sluiten aan bij de maatregelen van het Rijk. Dat betekent dat we per 1 maart de maximumsnelheid op de A326 en A348 ook verlagen naar 100 km per uur zodat de stikstofuitstoot afneemt.’ Daarnaast werkt de provincie versneld aan het herstellen van heide en stuifzand.

Belangen groot voor Gelderland

Provincie Gelderland benadrukt dat het stikstofvraagstuk een nationaal vraagstuk is. Dat betekent dat de landelijke overheid een belangrijke rol heeft. Gelderland wil ondertussen aan de slag, waarbij de voorwaarde is dat de inspanningen in Gelderland ook weer ten goede komen aan Gelderland. Gedeputeerde Peter Drenth: ‘De belangen voor de Gelderlanders zijn groot: we hebben een grote agrarische sector, het grootste groene natuuroppervlak, grote industriële activiteiten en er willen erg veel mensen graag in Gelderland wonen. Zonder natuur kan dat niet, zonder bedrijvigheid willen we het niet’.

Veel geïnvesteerd in natuurherstel

Sinds 2014 heeft provincie Gelderland zo’n 140 miljoen euro gestoken in aankoop en aanleg van nieuwe natuur en aan natuurherstel. De natuur maken we zo weerbaarder en beter bestand tegen stikstof. Daarnaast investeert provincie Gelderland in deze coalitieperiode ook in duurzame landbouw, duurzame economie en biodiversiteit. Daarvoor is tussen de 100 en 150 miljoen euro gereserveerd.

Schonere binnenvaart

Provincie Gelderland denkt dat in totaal 2 miljard euro nodig is voor de aanpak van het stikstofprobleem in Gelderland. Ongeveer 800 miljoen is nodig voor een schonere binnenvaart op de Nederlandse vaarwegen, waarvan een derde door Gelderland loopt. De rest van het geld is nodig voor industrie, bouw, mobiliteit, de agrarische sector en herstel van natuur.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 17 december, 2019 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Gelderland pakt stikstof aan

Reageren is niet toegestaan.