HV Woonbelang project ‘Achter de voordeur… schuilen soms geldzorgen’

BEEK – De algemene ledenvergadering van Huurders Vereniging Woonbelang werd op de avond van 9 december 2019  in het Kulturhus te Beek gehouden. Na de behandeling van de vaste agendapunten als begroting 2020 en werkplan 2020 werd na de pauze door Marieke van Kesteren van Oosterpoort en Jenny Boonzaaijer van de gemeente Heumen een presentatie verzorgd over betaalbaarheid en geldzorgen waartegen huurders met een laag inkomen dreigen aan te lopen. Hierdoor kunnen problemen zich zodanig opstapelen dat mensen er niet meer uit kunnen komen.

Dit was de reden om een projectgroep op te zetten met als samenwerkende deelnemers de gemeenten Berg en Dal en Heumen, woningcorporatie Oosterpoort en Huurders Vereniging Woonbelang. Na uitgebreid onderzoek werden met elkaar convenanten afgesloten voor de start van de campagne ‘Achter de voordeur… schuilen soms geldzorgen’ . Deze campagne sluit aan bij de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld”.

In de presentatie op de algemene ledenvergadering van HV Woonbelang werden de uitkomsten van het onderzoek van de projectgroep en de mogelijkheden van hulpverlening om in problemen geraakte mensen de helpende hand te bieden besproken. Er zijn meer mogelijkheden dan men op het eerste gezicht zou vermoeden.

De gemeenten Berg en Dal en Heumen, Oosterpoort en HV Woonbelang vragen aandacht voor de moeilijke situaties waar mensen (bijna) niet meer uit kunnen komen, zoals huurachterstanden, achterstanden met de zorgpremie, onverwachte ziektekosten en energierekeningen of omstandigheden door verlies van werk. Zij willen ook duidelijk maken dat mensen niet aan hun lot worden overgelaten, maar dat er daadwerkelijk hulp geboden kan worden zodat mensen uit een neerwaartse spiraal kunnen worden gehaald. Mogelijkheden zoals toeslagen, heffingskortingen bij de Belastingdienst, regelingen voor minima, het inschakelen van een budgetcoach, schuldhulpverlening, schuldbemiddeling en hulp en begeleiding vanuit verschillende organisaties.

De partijen willen dit doen door mensen in moeilijkheden uit te nodigen tijdig contact te zoeken. Of  door problemen in een vroeg stadium te signaleren en persoonlijk contact te leggen zodat een moeilijke situatie niet van kwaad tot erger komt. Want alleen door moeilijkheden al in een vroeg stadium aan te pakken kan er tijdig hulp worden geboden op menselijke wijze. Vaak al binnen één week. Want deurwaarders lossen nu eenmaal geen problemen op, deze maken problemen vaak alleen maar erger.

Meer over de campagnes is te vinden op www.achterdevoordeur.net en www.komuitjeschuld.nl.

 

 


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 18 december, 2019 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor HV Woonbelang project ‘Achter de voordeur… schuilen soms geldzorgen’

Reageren is niet toegestaan.