Klimaatbestendige buurten en voldoende woningen

BERG EN DAL – Waardwonen, Oosterpoort, Huurders Vereniging Woonbelang, Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn en de gemeente Berg en Dal hebben maandag 9 december gezamenlijk de prestatieafspraken voor 2020 ondertekend.

De partijen richten zich in 2020 vooral op leefbare kernen en wijken met voldoende sociale huurwoningen en het ontwikkelen van klimaatbestendige buurten. Passend bij de huidige, maar ook de woonbehoefte voor over 10 jaar. We willen het aantal huurwoningen in Berg en Dal laten groeien Het in 2019 door de partijen uitgevoerde woningmarktonderzoek maakte duidelijk dat er in de gemeente Berg en Dal behoefte is aan meer sociale huurwoningen. Met name voor een- en tweepersoonshuishoudens. Daarom willen we de komende jaren het aantal sociale huurwoningen laten groeien.

De gemeente is betrokken bij de herstructurering- en inbreidingslocaties van de corporaties. In gebieden waar sprake is van herstructurering onderzoeken we of we meer woningen (terug) kunnen bouwen. Daarnaast kijken we of het mogelijk is om bestaande woningbouwplannen te versnellen en zoeken we naar nieuwe mogelijke bouwlocaties.

Investeren in klimaatbestendige buurten

Alle partijen hebben ambities op het gebied van duurzaamheid. Samen kijken we in 2020 waar we huurders en woningeigenaren kunnen motiveren, stappen te zetten naar aardgasloze woningen. Daarnaast is het doel om de woningvoorraad naar gemiddeld label A te brengen. Waardwonen en Oosterpoort hebben deze doelstelling kunnen versnellen met 2 tot 3 jaar.

Waardwonen wil al in 2022 gemiddeld energielabel A behalen. Beide corporaties scoren in de jaarlijkse benchmark voor woningcorporaties van Aedes een A op duurzaamheid. Dat betekent dat zij duurzamer zijn dan het landelijk gemiddelde. Met het verduurzamen van woningen dragen we ook bij aan de verlaging van woonlasten. Inwoners kunnen zelf ook veel bijdragen aan klimaatbestendige buurten. De gemeente Berg en Dal neemt in 2020 het initiatief voor een plan om dit te stimuleren en ondersteunen. Hierbij worden ook Oosterpoort, Waardwonen en de huurdersbelangenorganisaties betrokken.

Langer Thuis

Het aantal ouderen neemt toe. Samen zoeken we naar mogelijkheden om hen zo lang zelfstandig mogelijk thuis te laten wonen. Onder de naam Langer Thuis zijn we een samenwerkingsverband gestart tussen de gemeente, de corporaties en zorgpartijen. Een goede samenwerking is belangrijk om een passend aanbod voor ouderen te bieden, afgestemd op de hedendaagse wensen en behoeften. Bijvoorbeeld door de woning geschikt te maken door kleine aanpassingen. Of door te verhuizen naar een woning die beter past bij de behoefte. Dat zorgt tegelijkertijd voor doorstroming op de woningmarkt. Als ouderen het huis kunnen vinden dat bij hen past, komt er een gezinswoning beschikbaar voor een jong gezin. Zij laten op hun beurt vaak een kleinere woning achter voor starters en kleine huishoudens.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 10 december, 2019 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Klimaatbestendige buurten en voldoende woningen

Reageren is niet toegestaan.