Uit de raad van Berg en Dal: nieuwe gezichten

BERG EN DAL – De eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar was op 30 januari 2020.

Feestelijke start

Voordat het inhoudelijke gedeelte begon, stonden er benoemingen op de agenda. Nick Bakker (22 jaar, CDA) werd benoemd tot raadslid van de gemeente Berg en Dal. Hij volgt Rob Verheijen op en is het jongste raadslid in onze gemeente. Na zijn benoeming ging de raad akkoord met de benoeming van de drie leden van de Rekenkamercommissie Berg en Dal. Deze commissie onderzoekt of het gemeentebestuur (raad en college) het werk goed doet.

Een duurzaam Kerstendal

Dorpshuis Kerstendal is in het dorp Berg en Dal de enige accommodatie voor ontmoeting. Stichting gemeenschapshuis Berg en Dal heeft een aanvraag ingediend voor een investeringssubsidie van € 55.867,34. Dit geld is nodig voor aanpassingen van het dorpshuis. Zo voldoet het gebouw weer vaan de eisen als het gaat om toegankelijkheid, energiegebruik en brandveiligheid. De raad ging akkoord.

Moties

Er werden drie moties aangenomen, waarvan er twee van PvdA Berg en Dal afkomstig waren. De fractie wil een eerlijke stagevergoeding voor stagiaires bij de gemeente Berg en Dal en de verhuurdersheffing afschaffen. De hele raad ging akkoord met beide moties. Ook een gezamenlijke motie van GroenLinks en Polderbreed werd aangenomen. De motie ging overreiskostenvergoeding voor raadsleden die gebruik maken van de fiets. Nu is er alleen een vergoeding voor raadsleden die de auto gebruiken.

Andere besluiten

 Ingestemd met de startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Arnhem-Nijmegen;
 Ontwerpbestemmingsplan Hogewaldseweg 6 vastgesteld;
 Controleprotocol en Normenkader Berg en Dal vastgesteld;
 Ingestemd met zienswijze op de Kaderbrief GGD 2021;
 Verordening Rechtspositieregeling raads- en commissieleden 2020 vastgesteld;
 Wijzigen regeling GGD Gelderland-Zuid.

De stemmen bij het raadsvoorstel over het Reglement van Orde Berg en Dal 2020 zijn gestaakt: 11 voor en 11 tegen. Het onderwerp komt op 5 maart weer terug in de raad.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Per agendapunt kunt u terugkijken. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal. Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl.

De volgende raadsvergadering is op 5 maart 2020.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 6 februari, 2020 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Uit de raad van Berg en Dal: nieuwe gezichten

Reageren is niet toegestaan.