Uit de raad van Berg en Dal: benoemingen en afscheid

GROESBEEK – De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 5 maart 2020.

Overlijden Wim Arnts

De raadsvergadering begon met één minuut stilte vanwege het overlijden van Wim Arnts (84) uit Ooij. Wim was in het verleden wethouder en raadslid in de voormalige gemeente Ubbergen. Hij was lid van de politieke partij C’90 (nu Polderbreed). Fractievoorzitter Ria Barber liet weten dat Wim veel voor de fractie heeft betekend. “Wij kennen Wim niet anders als mensen-mens. Een heel prettig persoon”, zei Barber.

Benoemingen

Daarna werd Toon de Jong (Voor Berg en Dal) benoemd tot raadslid. Toon is 66 jaar en komt uit Beek. Hij vervangt Ellen van Broekhoven, die een stapje terug doet. Zij werd, samen met Johannes van den Bent, benoemd tot carrousellid. Susanne van Rooijen en Jan Wassink stoppen als carrousellid van Voor Berg en Dal.

Moties

Op de agenda zelf stonden ook nog twee moties (verzoeken aan het college). Zowel de motie van het CDA over de Ome Joop’s Tour en de Motie van Treurnis van de oppositie (over de gemeentefinanciën) werden uiteindelijk ingetrokken.

Afscheid bode Nel

Nel Duijnstee (64) kwam in 1997 in dienst als bode van de gemeente. Dit jaar gaat zij met een welverdiend pensioen. Op 5 maart verzorgde zij voor de laatste keer de facilitaire ondersteuning tijdens een raadsvergadering. En dat kon de raad natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Burgemeester Mark Slinkman sprak Nel kort toe en van de raad kreeg zij een mand met heerlijke lokale producten en een bos bloemen. Met een applaus voor de bewezen diensten werd de raadsvergadering gesloten.

Genomen besluiten

 Reglement van Orde 2020 gewijzigd (geamendeerd) vastgesteld;
 Ingestemd met de zienswijze op de Meerjarenstrategie GGD Gelderland-Zuid 2020-2023;
 Ontwerpbestemmingsplan “Fietspad Rijlaan” vastgesteld;
 Benoeming Nick Bakker tot lid van de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing.

De voorstellen over de Kaderbrief 2021 van de MGR en het ontwerpbestemmingsplan Klein Amerika 7 zijn van de agenda af gehaald. Deze voorstellen komen op 2 april terug in de raad.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Per agendapunt kunt u terugkijken. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 2 april 2020.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 16 maart, 2020 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Uit de raad van Berg en Dal: benoemingen en afscheid

Reageren is niet toegestaan.