Uit de raad van Berg en Dal: eerste digitale raadsvergadering

GROESBEEK – De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 14 mei 2020. Het was een bijzondere raadsvergadering.

Foto: benoeming Arnold Driessen 

Digitaal vergaderen

In verband met de coronacrisis is besloten om geen fysieke bijeenkomsten voor de gemeenteraad te organiseren als dit niet noodzakelijk is. Er werd daarom voor het eerst digitaal vergaderd. De raadsleden maakten gebruik van Microsoft Teams. Het digitaal vergaderen betekent ook dat de speciale agendapunten zoals een benoeming of een afscheid digitaal worden behandeld. Daarover hieronder meer.

Afscheid raadslid Theo van der Velden

Theo van der Velden (GJS) nam tijdens de raadsvergadering na 18 jaar afscheid als raadslid. Hij werd digitaal toegesproken door GJS-fractievoorzitter Alex ten Westeneind en burgemeester Mark Slinkman. Hij heeft voor zijn raadslidmaatschap een Koninklijke Onderscheiding en een gemeentelijke gedenkpenning gekregen. Theo bedankte zijn politieke collega’s en gaf aan veel te hebben geleerd in de afgelopen 20 jaar. Theo blijft nog wel politiek actief als carrousellid. Arnold Driessen is zijn opvolger. Hij werd benoemd tot raadslid en was in de raadzaal aanwezig om digitaal de belofte af te leggen.

Naschrift: op vrijdag zijn de onderscheiding en penning thuis uitgereikt.

Moties

Op de agenda stonden vier moties (verzoeken aan het college), waarvan er één werd aangenomen. GJS diende een motie in over de milieustraat in Millingen. Het college had besloten deze milieustraat op dins- en donderdagen te sluiten vanwege kostenbesparing. De raad vond de communicatie rondom dit collegebesluit slecht. Er was een evaluatie van de afvalstoffeninzameling toegezegd en dus is het besluit vóór deze evaluatie genomen. In de motie werd het college verzocht de maatregel in te trekken en de evaluatie af te wachten. De motie werd aangenomen: 15 voor en 8 tegen.

Overige genomen besluiten

 Ontwerpbestemmingsplan Klein Amerika 7 vastgesteld;
 Verklaring van geen bedenkingen voor bouw 23 appartementen locatie Kloosterpad-West;
 Zienswijze ontwikkelagenda ODRN;
 Zienswijze aandeelhouderschap MARN en taakverbreding (geamendeerd);
 Instemmen met Kaderbrief 2021 MGR;
 Verklaring van geen bezwaar aanvraag registratie nevenvestiging VMBO Werkenrode;
 Ontheffing van één jaar van woonplaatsvereiste voor wethouder Verheul;
 Benoemen voorzitter en plaatsvervangend voorzitters van de carrousel;
 Benoemen Ruud Verstraaten (GVP) tot lid van werkgroep Jeugd en Politiek;
 Verlenen van ontslag de heer De Kleijn (VOLG) als carrousellid.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Per agendapunt kunt u terugkijken. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal. Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl.

De volgende raadsvergadering is op 11 juni 2020.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 20 mei, 2020 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Uit de raad van Berg en Dal: eerste digitale raadsvergadering

Reageren is niet toegestaan.