Nieuwe maatregelen gemeente Berg en Dal ondersteunen lokale economie

GROESBEEK – De beperkingen vanuit het Rijk rond het coronavirus duren voort. De impact op de lokale economie wordt steeds groter. Daarom heeft de gemeente Berg en Dal op 26 mei besloten om lokale ondernemers verder te ondersteunen. Dat doet de gemeente door het bestaande maatregelenpakket te verlengen en uit te breiden.

Sector toerisme en recreatie ondersteunen

Naast de bestaande maatregelen (zie onderaan dit bericht), komen er nieuwe maatregelen. Deze zijn vooral bedoeld om de sector toerisme en recreatie (inclusief horeca) te ondersteunen. Deze sector is relatief zwaar getroffen. Daarnaast is deze sector sterk vertegenwoordigd in Berg en Dal en daardoor belangrijk voor de werkgelegenheid en leefbaarheid in de gemeente. De Stichting Toerisme en Recreatie Berg en Dal is nauw betrokken bij het opstellen van de maatregelen.

Nieuwe maatregelen

Het gaat om de volgende nieuwe maatregelen:

• Kwijtschelden van de huur voor de terrassen. De horeca hoeft over 2020 geen huur te betalen voor de terrassen op gemeentegrond.

• Toestaan dat de commerciële horeca terrassen tijdelijk uitbreidt. Dit mag onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten terrassen voldoen aan de 1,5 meter-regel. En moeten ondernemers de toegankelijkheid en veiligheid in de openbare ruimte en het woon- en leefklimaat waarborgen. De gemeente vraagt voor de terrasuitbreiding geen huur. Een aanvraag is kosteloos.

• Toestaan dat campings hun kampeeroppervlak of ‘bebouwd oppervlak’ voor het plaatsen van sanitaire voorzieningen tijdelijk verruimen. Dit mag onder bepaalde voorwaarden. De uitbreiding moet nodig zijn om de RIVM- richtlijnen na te leven om het reguliere aantal kampeerplekken te realiseren. Campings mogen dus niet meer kampeerplekken realiseren dan is toegestaan volgens de vergunning of het
bestemmingsplan. Een aanvraag is kosteloos.

• Aanvullend kunnen campings een eenmalige tegemoetkoming aanvragen van € 50,- per kampeerplek. Campinghouders kunnen geen tegemoetkoming aanvragen voor seizoensplekken en kampeerplekken met sanitaire voorzieningen.

• Tijdelijk verlengen van opties op de vrije bedrijfskavels. Dit gebeurt kosteloos en onder dezelfde voorwaarden. Voor veel bedrijven is het lastiger om de koop nu rond te krijgen. En ondernemers hebben vaak al aanzienlijk geïnvesteerd om de aankoop mogelijk te maken. De gemeente wil voorkomen dat deze investeringen teniet worden gedaan.

Voorwaarden en afhandelen aanvragen

Alle voorwaarden rond de nieuwe maatregelen en aanvraagformulieren worden de komende dagen op de website van de gemeente www.bergendal.nl geplaatst. De gemeente zal tijd nodig hebben om de aanvragen te behandelen. Zo gauw ondernemers een goedkeuring
hebben, mogen ze hun terras of kampeeroppervlak uitbreiden. De gemeente vertrouwt erop dat ondernemers verantwoordelijk omgaan de situatie en zelf controleren op de naleving van de regels.

De bestaande maatregelen

Het bestaande maatregelenpakket liep tot 1 juni 2020 en is nu verlengd tot 1 september 2020. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:

 Indien noodzakelijk supermarkten toestaan ‘s nachts te bevoorraden.
 Openingstijden supermarkten op zon- en feestdagen verruimen naar doordeweekse openingstijden.
 Coulant omgaan met afhalen en bezorgen maaltijden horeca.
 Coulant zijn met verplichte aanwezigheid ondernemers op de markt.
 De betaaltermijn van facturen van de gemeente verlengen.
 Uitstel verlenen van betalingen, coulant zijn met betalingsregelingen.
 Tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag PW-uitkering.

De maatregel voor het opschorten van de invordering voor gemeentelijke belastingen stopt. Dit betekent dat de gemeente vanaf 1 juni weer herinneringen verstuurt voor het betalen van de gemeentelijke belasting. Sommige ondernemers hebben nog niet betaald, maar ook geen
betalingsregeling getroffen. Ondernemers die dat nodig hebben kunnen na 1 juni alsnog een betalingsregeling treffen met de gemeente. Aan een herinnering zijn geen kosten verbonden.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 27 mei, 2020 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe maatregelen gemeente Berg en Dal ondersteunen lokale economie

Reageren is niet toegestaan.