Uit de raad van Berg en Dal: opnieuw digitaal vergaderen

GROESBEEK – De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 11 juni 2020. Het was de tweede digitale raadsvergadering.

Digitaal vergaderen

In verband met de coronacrisis is besloten om in ieder geval tot aan het zomerreces geen fysieke bijeenkomsten voor de gemeenteraad te organiseren. De gemeenteraad vergadert daarom digitaal. De agenda bestond dit keer vooral uit hamerstukken, maar er werd ook gedebatteerd.

Energiebesparende maatregelen

De afgelopen jaren heeft de raad 1 miljoen euro beschikbaar besteld voor subsidie voor energiebesparende maatregelen. Er is flink geïnvesteerd in het verduurzamen van de eigen woning. Ruim 2000 huiseigenaren hebben er gebruik van gemaakt. Het subsidiebedrag dat de raad beschikbaar heeft gesteld is nu volledig gebruikt. Het college vroeg de raad om de subsidie te beëindigen en geen extra budget beschikbaar te stellen. Er is sinds 2019 namelijk een nieuw budget voor subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) vanuit de Rijksoverheid beschikbaar. Enkele fracties hadden graag gezien dat de subsidieregeling werd doorgezet. Uiteindelijk ging een ruime meerderheid (18 voor en 5 tegen) toch akkoord met het beëindigen ervan.

Moties

Op de agenda stonden drie moties (verzoeken aan het college), waarvan er één werd aangenomen. Die kwam van GroenLinks en CDA en ging over samenwerkingen. De gemeente voert veel taken uit in samenwerking met andere gemeenten in de regio. Dat zijn de gemeenschappelijke regelingen (bv. Veiligheidsregio, ODRN, GGD). De raad stelde voor om met alle gemeenten in de regio afspraken te maken over de inflatie (stijging van kosten omdat personeel en materialen duurder worden) en afspraken over hoeveel en hoe te bezuinigingen.

De raad vroeg in meerderheid (15 voor en 8 tegen) aan het college om hierover in overleg met de regiogemeenten afspraken te maken, zodat dit in de toekomst gelijk loopt.

Overige genomen besluiten

 Ingestemd met beleidsaanpassingen in het kader van het Regionaal Programma Werklocaties;
 Ingestemd met de jaarstukken 2019 en begrotingen 2021 van gemeenschappelijke regelingen (waaronder GGD, ODRN, MARN, MGR, VRGZ, GO Arnhem/Nijmegen, BVO-DRAN);

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Per agendapunt kunt u terugkijken. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 9 juli 2020. Dit is de laatste vergadering voor het zomerreces.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 18 juni, 2020 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Uit de raad van Berg en Dal: opnieuw digitaal vergaderen

Reageren is niet toegestaan.