Evaluatie van afvalinzameling Berg en Dal

GROESBEEK – De gemeenteraad van Berg en Dal nam in 2019 een motie aan met de opdracht om het huidige afvalstoffenbeleid te evalueren in 2020. Dit betekent dat de gemeente Berg en Dal onderzocht of er mogelijkheden zijn voor een efficiënter systeem voor de inzameling van het afval. Daarnaast wil de raad dat het afvalbeleid kostendekkend is.

Dit wil zeggen dat afvalinzameling wordt betaald met de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing. Nu is dat nog niet het geval en komt er extra geld uit de algemene reserve van de gemeente. Inwoners van gemeente Berg en Dal scheiden afval al goed. De gemeente behoort namelijk tot de landelijke koplopers als het gaat om afvalscheiding. Maar er kunnen verschillende keuzes worden gemaakt om inwoners te helpen om afval nog beter te scheiden. En te zorgen dat de inwoners die meer afval veroorzaken, ook meer betalen. Dit noemt men ook wel “de vervuiler betaalt”.

Betrekken van inwoners

Het college legt in september een aantal keuzes voor aan de raad ter bespreking. De raad spreekt haar voorkeur voor de keuzes uit. Het college en de raad vinden het belangrijk datook inwoners betrokken worden bij deze keuzes. Zij zijn degenen die direct de effecten van de keuzes ervaren. Wat vinden zij belangrijke milieuprestaties, service of kosten? Is er vanuit inwoners draagvlak of juist weerstand tegen een of meerdere keuzes? Dan kan de raad bij definitieve besluitvorming tot andere keuzes komen.

Wethouder Nelson Verheul: “Er wacht ons een grote uitdaging: beperken van de verhoging van de afvalstoffenheffing en tevreden inwoners over onze afvalstoffeninzameling. En het moet ook voldoen aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen van betere afvalscheiding en minder zwerfafval. Hoe behouden we onze koppositie tegen minder kosten?”.

Welke keuzes kan de gemeente maken?

Er zijn verschillende keuzes die het college voorlegt aan de gemeenteraad. De keuzes gaan over gft-afval, luiers, milieustraten, plastic+ en restafval. Denk aan hoe vaak het gft-afval wordt opgehaald in de zomer en winter. Of er geïnvesteerd wordt in aparte verwerking van luiers. Of de zakken voor plastic+ gratis blijven of een minicontainer nodig is. Hoe vaak de milieustraten open zijn en hoeveel bezoeken per inwoners gratis zijn. En wat gebeurt er met het restafval: aan huis ophalen of naar ondergrondse containers brengen? Het uiteindelijke totaaleffect op de kosten (en dus de afvalstoffenheffing), de service en het milieu is afhankelijk van welke keuzes gemaakt worden door de gemeenteraad. Ook het behouden van de huidige situatie kan een keuze zijn.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 3 september, 2020 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Evaluatie van afvalinzameling Berg en Dal

Reageren is niet toegestaan.