Naar 100% brandveiligheid in zorgcomplexen

GROESBEEK – De gemeente vindt de brandveiligheid van de zorgcomplexen belangrijk. De afgelopen jaren zijn daarom stappen gezet om deze brandveiligheid in alle zorgcomplexen in orde te maken.

Dit doet de gemeente samen met de ODRN (Omgevingsdienst) en VRGZ (Veiligheidsregio). De huidige situatie is voldoende maar nog niet ideaal.

Enkele zorginstellingen moeten nog de laatste stappen zetten. Dat betreft wat kleinere aanpassingen; er zijn geen acute gevaarlijke situaties. De gemeente verwacht dat in het 1ste halfjaar van 2021 de brandveiligheid bij alle zorginstellingen in de gemeente volledig op orde zal zijn.

Hoe verbeteren we de brandveiligheid?

De VRGZ heeft in 2016 negentig zorgcomplexen van zeven verschillende zorginstellingen gecontroleerd. Acuut gevaarlijke situaties zijn destijds direct verholpen. Er bleven zo’n 45 complexen over waar nog structurele aanpassingen nodig bleven. Sindsdien hebben 18 van de 45 zorgcomplexen de benodigde aanpassingen gedaan. Vijf andere complexen zijn inmiddels niet meer in gebruik als woon-zorgcomplex.

Voor de overige 22 zorgcomplexen is een handhavingstraject gestart. Inmiddels heeft de gemeente met de betrokken instellingen per complex gekeken wat de reden is van het achterblijven van aanvullende maatregelen en hoe dit snel op te pakken. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de zorginstellingen. De gemeente, ODRN (handhaving) en de VRGZ (inhoudelijk deskundig) helpen hierbij. De planning is dat dit in het eerste halfjaar van 2021 afgerond is en alle instellingen brandveilig zijn.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 13 november, 2020 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Naar 100% brandveiligheid in zorgcomplexen

Reageren is niet toegestaan.