Terugdringen woningtekort, doorstroming creëren en daken benutten

BERG EN DAL – Waardwonen, Oosterpoort, Huurders rVereniging Woonbelang, Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn en de gemeente Berg en Dal hebben de prestatieafspraken voor 2021 ondertekend. 

De partijen richten zich in 2021 vooral op het terugdringen van het woningtekort en verdere verduurzaming. Dit past bij de ambities in het Actieplan Wonen 2020: voor nu, en ook voor de komende 10 jaar.

Het woningtekort terugdringen

Het woningtekort in de regio Arnhem-Nijmegen is enorm, ook in Berg en Dal. Het in 2019 door de partijen uitgevoerde woningmarktonderzoek maakte duidelijk dat er in de gemeente behoefte is aan veel meer woningen dan eerder werd verwacht. In totaal 1200 woningen voor de komende 10 jaar, waarbij er vooral veel vraag is naar woningen die relatief goedkoop zijn. Corporaties dragen met hun bouwplannen bij aan de invulling van deze opgave.

Woningbouw versnellen

De gemeente is betrokken bij locaties waar de woningbouwcorporaties wijken vernieuwen en opknappen (=herstructurering) en bij nieuwe locaties binnen de bebouwde kom (=inbreiding). In gebieden waar sprake is van herstructurering onderzoeken we of we meer woningen (terug) kunnen bouwen. Daarnaast kijken we of het mogelijk is om bestaande woningbouwplannen te versnellen en zoeken we naar nieuwe woningbouwlocaties.

Doorstroming creëren

De nieuwbouwplannen bieden ook kansen om doorstroming te creëren. We spreken van ‘doorstromen’ als bewoners verhuizen naar een andere huurwoning die beter aansluit bij hun levensfase. De achtergelaten huurwoning komt weer beschikbaar voor andere woningzoekenden. Zo ontstaat beweging op de woningmarkt. Veel (alleenstaande) ouderen wonen in een (te) grote woning die niet levensloopgeschikt is. Daarom hebben we bij de nieuwbouwplannen veel ruimte voor de bouw van levensloopgeschikte woningen.

Doorstromers en starters kunnen vervolgens in de vrijkomende (eengezins-)woningen terecht. Om er zeker van te zijn dat een deel van de vrijkomende woningen ook bij starters terecht komt kijken we naar de mogelijkheden van het jongerencontract. Via dit contract kunnen jongeren tot 27 jaar reageren op vrijkomende woningen. Zij krijgen dan een tijdelijk huurcontract van 5 jaar. In deze tijd wordt meettijd opgebouwd zodat ze daarna door kunnen stromen naar een reguliere koop- of huurwoning. De woning die zij dan verlaten komt dan
weer beschikbaar voor nieuwe jongeren.

Verdere verduurzaming: daken maximaal benutten

Alle partijen hebben ambities op het gebied van duurzaamheid. De nieuwbouwplannen bieden daarin ook kansen. Nieuwe woningen laten we meteen voldoen aan de duurzaamheidseisen. Maar ook de bestaande woningen brengen de corporaties de komende jaren naar gemiddeld energielabel A. Dit jaar onderzoeken de partijen daarbij hoe we de ruimte op daken van huurwoningen – binnen alle wettelijke kaders – maximaal kunnen benutten voor zonnepanelen. De opgewekte energie kan daarbij dan voor meer doeleinden gebruikt worden dan alleen door de bewoners zelf. Daarnaast kijken we in 2021 samen naar waar we huurders en woningeigenaren verder kunnen motiveren stappen te zetten naar aardgasloze woningen.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 13 december, 2020 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Terugdringen woningtekort, doorstroming creëren en daken benutten

Reageren is niet toegestaan.