Vierde proefproject grootschalige zonneparken

GROESBEEK – Het college van B&W heeft een vierde en tevens laatste pilot (proefproject) voor grootschalige zonneparken aangewezen. Deze pilot betreft een locatie aan de Lagewald, ten oosten van de Wylerbaan in Groesbeek. Het zonnepark heeft een bruto omvang (dus inclusief landschappelijke inpassing) van 17 hectare. Eerder had de gemeente al drie andere pilots aangewezen.

Hoe gaat het verder?

Nu deze vierde pilot bekend is werkt het bedrijf TP-Solar het zogenoemde participatieplan verder uit, waarbij de gemeente meedenkt en -bepaalt. In dat plan legt het bedrijf vast hoe de inwoners en andere geïnteresseerden bij dit project kunnen meedenken en participeren om invulling te geven aan deze pilot. Naast een participatieplan is er ook een bestemmingsplanwijziging nodig, waarbij de gemeenteraad uiteindelijk beslist of aan alle randvoorwaarden is voldaan. Deze pilot moet een voorbeeld worden van verbetering van de landschappelijke kwaliteit en verhoging van de biodiversiteit in dat gebied.

Welke pilots zijn er nu?

Er waren al drie pilots aangewezen. Pilot 1 en 2 liggen in het door de gemeenteraad vastgestelde zoekgebied tussen Leuth en Millingen aan de Rijn. Pilot 3 en pilot 4 liggen in het door de gemeenteraad vastgestelde zoekgebied ten oosten van de Wylerbaan. De pilots worden door verschillende bedrijven opgepakt, in afstemming met de gemeente.

Pilot 1 is een project van Wiek-II, dit project is 5,7 hectare groot;
Pilot 2 is een project van ZEBRA, dit project heeft een omvang van circa 100 ha, waarvan
ruim de helft bedoeld is als nieuwe natuur en (wandel)paden;
Pilot 3 is een pilot van Solar Energy Works, dit project heeft een omvang van 8,2 ha;
Pilot 4 is de pilot van TP-Solar die deze week is gekozen, met een omvang van 17 ha.

De genoemde oppervlakten zijn inclusief landschappelijke inpassing. Dat betekent dat maar een deel daadwerkelijk uit zonnepanelen bestaat. Naast deze pilots wordt onder leiding van Waterschap Rivierenland ook een zonnepark van 6,8 hectare ontwikkeld. Dit gebeurt bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie tussen Leuth en Millingen aan de Rijn. Dit project is in de ruimtelijke visie duurzame energie benoemd als specifieke locatie. Dit wil zeggen dat de gemeenteraad hier op voorhand in principe geen bezwaar tegen heeft.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 24 december, 2020 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Vierde proefproject grootschalige zonneparken

Reageren is niet toegestaan.