Uit de raad van Berg en Dal: Uitgaven beperken in sociaal domein onontkoombaar

GROESBEEK – De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde digitaal op 28 januari 2021. Het was de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar. 

Inwoners die dat nodig hebben blijven ondersteunen

Het is voor gemeenten een zware taak om het sociaal domein (jeugdzorg en WMO) betaalbaar te houden. De vraag naar hulp van de gemeente stijgt, terwijl de financiering vanuit het Rijk achter blijft. De tekorten lopen verder op, ook in Berg en Dal. De gemeenten in Nederland komen samen jaarlijks meer dan 1,5 miljard euro tekort op het sociale domein. De gemeente Berg en Dal wil het sociaal domein betaalbaar houden en inwoners die dat écht nodig hebben kunnen blijven ondersteunen. Daarvoor is een koersdocument opgesteld. Deze visie zorgt onder andere voor een strengere toetsing en een goede monitoring van de uitgaven en effecten van het beleid. De raad stemde in met het Koersdocument. Een motie (verzoek aan het college) van meerdere raadsfracties om aandacht voor de positie van Forte Welzijn te vragen en afspraken met deze organisatie te maken, werd aangenomen: 12 voor en 10 tegen.

Een strategische aankoop

Een perceel aan de Cranenburgsestraat in Groesbeek is te koop aangeboden aan de gemeente. Het perceel is 1.625 vierkante meter en gelegen direct rechts ten opzichte van de inrit naar sportterrein De Heikant en De Linde. Op de locatie van De Linde en bij de aangrenzende percelen staat de komende jaren veel te gebeuren. De Linde staat te koop, er komt een melkfabriek waarvoor een ontsluiting nodig is en sportpark De Heikant heeft haar functie waarschijnlijk ook verloren. Het is onzeker welke kant de ontwikkelingen op gaan. In de toekomst is er mogelijk dus veel vraag naar het perceel dat nu te koop wordt aangeboden. Als de gemeente hier eigenaar van is, heeft de gemeente een sterkere positie. De kosten bedragen € 65.000,-. De raad was unaniem akkoord met dit voorstel.

Overige genomen besluiten

Tijdens de raadsvergadering zijn verder de volgende besluiten genomen:

 Wijzigen subsidieverordening aanleg glasvezel buitengebied;
 Ingestemd met het Werkplan 2021 van de ODRN;
 Akkoord gegaan met de uitbreiding van de kosten van Munitax;
 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de bouw van sociale huurwoningen aan de Bosbesstraat en Bremstraat in Groesbeek;
 Controleprotocol en Normenkader vastgesteld;

Tot slot werd Gerhard van de Belt benoemd tot carrousellid van de gemeente Berg en Dal. Hij legde de belofte af. Van de Belt (61) woont in Millingen aan de Rijn en wordt carrousellid voor het CDA.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via bergendal.raadsinformatie.nl. Per agendapunt kunt u terugkijken. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dat kunt u volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij het kanaal. Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl.

De volgende raadsvergadering is op 25 februari 2021.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 10 februari, 2021 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Uit de raad van Berg en Dal: Uitgaven beperken in sociaal domein onontkoombaar

Reageren is niet toegestaan.