VOLG, Sociaal Groesbeek en GVP gaan op in nieuwe lokale partij

GROESBEEK – De kogel is door de kerk. De Groesbeekse lokale partijen hebben besloten tot een fusie. Het duurde wat langer dan gepland door de coronabeperkingen, maar recent hebben de leden van VOLG, Sociaal Groesbeek en Groesbeekse Volkspartij ingestemd met een samengaan van deze partijen.

Ingestemd ook met de statuten voor een nieuwe partij, een hoofdlijnenakkoord dat de basis vormt voor het verkiezingsprogramma en een richtlijn voor samenstelling van de kieslijst. Er is inmiddels ook een werkbestuur gevormd, bestaande uit Ruud v/d Lest, Lies van Campen (VOLG), Marcel Kersten (Sociaal Groesbeek), Henk van Rensen en Sjaak Thijssen (Groesbeekse Volkspartij).

De nieuwe partij – een naam wordt nog gezocht – wil bijdragen aan een sterk gemeentebestuur en zoekt de samenwerking met andere partijen. Met de lokale partijen Voor Berg en Dal, Polderbreed en GJS – die ook hebben besloten tot een fusie – zijn al afspraken gemaakt over regelmatig overleg.

Daarmee denken we gezamenlijk een vuist te kunnen maken in het belang van al onze inwoners. In de statuten hebben we opgenomen, dat de nieuwe partij denkend vanuit de inwoner streeft naar concrete oplossingen voor lokale problemen en behoud en versterking van de leefbaarheid in de diverse kernen van de gemeente. Kwetsbare groepen verdienen bijzondere aandacht, net als het verenigingsleven en cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden.

In het hoofdlijnenakkoord zijn we het eens geworden over de prioriteiten voor de komende jaren:

– welzijn, maatschappelijke ondersteuning en (jeugd)zorg, die bereikbaar blijft voor de inwoners, die dat het hardste nodig hebben;
– maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken of tegen te gaan;
– betaalbare huisvesting en meer kansen voor starters.

In de loop van 2021 gaan we aan de slag met een uitwerking tot een concreet en actueel programma, waarin natuurlijk ook andere onderwerpen uitgebreid aan bod komen en waarmee we de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 in kunnen gaan.

Voor de samenstelling van de kieslijst zal een vertrouwenscommissie worden gevormd, waarin VOLG, Sociaal Groesbeek en Groesbeekse Volkspartij elk één lid zullen aanwijzen. We denken daarmee een stevige basis te hebben gelegd voor een nieuwe sterke, lokale partij met een eigen identiteit, waarin het goede van de drie “oude” partijen is verenigd.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 12 februari, 2021 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor VOLG, Sociaal Groesbeek en GVP gaan op in nieuwe lokale partij

Reageren is niet toegestaan.