Wordt voormalig politiebureau Groesbeek een gemeentelijk monument?

GROESBEEK – Het voormalig politiebureau in Groesbeek wordt misschien een gemeentelijk monument. Het college van burgemeester en wethouders heeft de procedure gestart waarmee het pand een gemeentelijk monument kan worden.

Waarom wordt dit pand misschien een monument?

Bond Heemschut heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd het voormalige politiebureau aan de Molenweg aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument. Dit heet een aanwijzingsprocedure, waarbij de gemeente verplicht is een standpunt in te nemen. Het college heeft naar aanleiding van het verzoek een onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van het politiebureau laten uitvoeren. Dat onderzoek is gedaan door een adviesbureau.

De resultaten van dit onderzoek zijn daarna voorgelegd aan de monumentencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die het college adviseert over monumentenzorg. De monumentencommissie beoordeelt het verzoek en het onderzoek aan de landelijk geldende criteria om een pand als monument aan te wijzen. Deze criteria zijn onder andere de cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde. De conclusie is dat het voormalig politiebureau voldoet aan de criteria om het de status gemeentelijk monument te geven. De monumentencommissie adviseert daarom het voormalig politiebureau de status ‘gemeentelijk monument’ te geven.

Wat vinden de betrokkenen?

Het politiebureau is voor verschillende inwoners en anderen een markante, gezichtsbepalende entree van Groesbeek. Bond Heemschut en verschillende erfgoedverenigingen uit Berg en Dal zijn erg blij met het plan om het pand te behouden. Ook het college van burgemeester en wethouders ziet de waarde van dit pand voor onder andere de entree van Groesbeek. Omwonenden vrezen overlast van met name parkerende auto’s. De gemeente wil daarom dat in het definitief ontwerp daar zoveel mogelijk rekening mee wordt gehouden. De eigenaar van het pand krijgt vanzelfsprekend de mogelijkheid om zijn belangen naar voren te brengen. Daarna neemt het college een definitief besluit.

Wat vindt het college van burgemeester en wethouders?

Er spelen verschillende belangen bij dit project. Enkele voorbeelden zijn de grote behoefte aan woningbouw die voldoet aan de moderne eisen van duurzaamheid. Belangrijk zijn ook een ‘groene inrichting’ (beplanting) van het perceel en een goede (eventueel ondergrondse) parkeergelegenheid om eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Behoud van cultureel erfgoed is ook van grote betekenis voor de gemeente. Een meerderheid van het college hecht het meeste belang aan de monumentale waarde van het pand. Het college hoopt samen met de ontwikkelaar tot een bebouwing te komen die recht doet aan de verschillende belangen.

Wethouder Annelies Visser: “Een pand met deze uitstraling en historische waarde willen we graag behouden. Voor nu en voor de generaties na ons. Met de eigenaar van het pand bekijken we hoe we dit zo goed mogelijk samen laten gaan met woningbouw op die locatie.”


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 14 maart, 2021 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Wordt voormalig politiebureau Groesbeek een gemeentelijk monument?

Reageren is niet toegestaan.