Bibliotheek Groesbeek mogelijk naar gemeentehuis 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juni 2021 ingestemd met het  plan om in het gemeentehuis ruimte te maken voor de bibliotheek. Het plan gaat nu  naar de gemeenteraad. Die neemt hierover op 15 juli een besluit.  

De bibliotheek heeft een brede maatschappelijke taak. Daarom wil ze graag op locaties  zitten met zoveel mogelijk reuring en mogelijkheden voor samenwerking. Daarnaast heeft de  gemeente een bezuinigingsopgave aan de bibliotheek gegeven die een verhuizing  noodzakelijk maakte. De bibliotheek moet vanaf 2021 jaarlijks € 50.000 bezuinigen en daar  komt vanaf 2022 jaarlijks nog eens € 25.000 bij.  

Besparen op huur 

Door de ruimte in het gemeentehuis te delen, kan de bibliotheek besparen op een van haar  grote kostenposten, namelijk de huur. De bibliotheek is nu gevestigd in Cultureel Centrum de  Mallemolen dat net buiten het centrum van Groesbeek ligt. Het daarnaast gelegen  Montessoricollege wil graag gebruik maken van de leeggekomen ruimte in De Mallemolen  voor het Agora onderwijs. 

Meer ruimte gemeenteraad 

De gemeente moest sowieso opnieuw kijken naar de indeling van de ruimtes op de begane  grond van het gemeentehuis. Dit omdat het aantal raadsleden vanaf 2022 groter wordt. De  huidige raadszaal biedt dan niet meer voldoende ruimte voor de volledige gemeenteraad en  publiek. Om publiek bij de raadsvergaderingen te kunnen verwelkomen is aanpassing van de  publiekshal noodzakelijk.  

Verbouwingsplan 

Op verzoek van het college is onderzocht of het mogelijk is het gemeentehuis met meerdere  gebruikers te delen. Het resultaat van dat onderzoek is een plan voor een verbouwing van de  begane grond en een klein stuk van de kelder van het gemeentehuis. Daarin krijgen dan  bibliotheek, gemeenteraad en de gemeentelijke dienstverlening een plek. Alle functies  worden gecombineerd in een overzichtelijke publiekshal.  

Krediet 

Voor de verbouwing is een bedrag van 1,6 miljoen euro nodig. Een deel hiervan is al in de  begroting opgenomen. Voor het andere deel wordt voorgesteld een krediet te verstrekken.  De jaarlijkse kosten hiervoor kunnen deels worden betaald door de huur die de bibliotheek  betaalt en deels uit het meerjarig overschot op de begroting die de gemeente verwacht. De  

gemeente krijgt vanaf volgend jaar van het Rijk extra middelen Jeugdzorg. Het voorstel is  ook om de bezuiniging op de bibliotheek te verlagen van € 75.000,- naar ruim € 60.000,- 

Wethouder Annelies Visser is blij met de plannen: “Met dit plan combineren we de  dienstverlening van de bibliotheek met onze eigen gemeentelijke dienstverlening, in een  gastvrije en publieksvriendelijke omgeving. We willen dat iedereen zich welkom voelt, of  

iemand nu voor officiële zaken naar de gemeente komt, een boek komt lenen, het Taalcafé bezoekt of een raadsvergadering bijwoont.” 

Ook directeur-bestuurder Bert Hogemans van de Bibliotheek Gelderland Zuid verheugt zich:  “De nieuwe locatie biedt volop mogelijkheden voor de collectie, maar ook voor studie,  ontwikkeling en ontmoeting. De wijze waarop de bibliotheek in de nieuwe situatie wordt  geïntegreerd op drie verdiepingen in het gemeentehuis maakt dat we verschillende zones  kunnen creëren met verschillende functies. Zo maken we ook in Groesbeek van de  bibliotheek een multifunctionele huiskamer waar iedereen welkom is”.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 17 juni, 2021 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Bibliotheek Groesbeek mogelijk naar gemeentehuis 

Reageren is niet toegestaan.