Welke toekomst wilt u voor uw dorp(en)?

GROESBEEK – Doe mee aan de enquête/toekomstwijzer (samenbergendal.nl) en bepaal zo hoe uw Ooij, Ubbergen, Millingen, Groesbeek en de andere mooie dorpen er in 2040 uitzien.

Hoe wilt u dat Ooij, Beek, Millingen, Groesbeek en de andere mooie dorpen in Berg en Dal er in 2040 uitzien? Waar wilt u sporten of wonen? Meer ruimte voor parkeren of voor groen?

Laat uw mening horen door deze enquête in te vullen. Het invullen duurt ongeveer een kwartier. Met onder andere uw mening maken we de Omgevingsvisie voor onze gemeente. Daarin geven we aan hoe we onze dorpen en ons fraaie buitengebied verder willen ontwikkelen.

Denk mee over de toekomst van uw dorp(en) via samenbergendal.nl/toekomstwijzer-berg-en-dal

Wat hebben we al eigenlijk al gedaan en gaan we nog doen?

De afgelopen periode heeft de gemeente verschillende gesprekken gevoerd met onder andere dorps- en wijkraden, ondernemersverenigingen, welzijnsorganisaties en andere stichtingen en verenigingen. De informatie uit deze gesprekken en voorstellen van de gemeenteraad zijn vastgelegd in de zogenoemde startnotitie. Dit is de basis voor de enquête.

In en na ‘de week van de omgeving’ (januari 2022) bespreekt de gemeente de resultaten van de enquête met verschillende organisaties en bewoners. Dit worden verdiepende gesprekken, per gebied. De resultaten hiervan legt de gemeente vast in een zogenoemd koersdocument, waar vervolgens de gemeenteraad na de zomer in 2022 een besluit over neemt.

De laatste stap is dat dit document verder wordt uitgewerkt per onderwerp en gebied. Daar kan iedere inwoner of organisatie op reageren. Als deze reacties zijn verwerkt is de verwachting dat in de tweede helft van 2023 de Omgevingsvisie definitief is.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 6 november, 2021 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Welke toekomst wilt u voor uw dorp(en)?

Reageren is niet toegestaan.