Provincie kapt zieke en dode essen langs provinciale wegen

REGIO – Bomen zijn belangrijk voor provincie Gelderland, ook langs wegen. Ondanks planmatig beheer en onderhoud hebben bomen niet het eeuwige leven. Soms worden bomen aangetast door ziektes.  Zoals bijvoorbeeld de schimmel, die tot de essentakziekte leidt.

Ook in Gelderland lijden veel essen aan deze ziekte en gaan dood. Voor de veiligheid van verkeersdeelnemers en omgeving moet Provincie Gelderland deze zieke en dode essen kappen. Vanaf half november start provincie Gelderland met het kappen van 2860 bomen. Vanaf het voorjaar plant Gelderland 4250 nieuwe bomen. Er is beperkte verkeershinder voor de weggebruikers.

Kappen en dunnen

De zieke en dode essen staan langs wegen en vaak in boomvakken. Het kappen en dunnen van zieke en dode essen in boomvakken vindt plaats in november en december. Het gaat om een aantal vakken langs de A325 Arnhem – Nijmegen, de N325 Pleijroute, de N323 en de A15 – Beneden Leeuwen.  Het kappen van zieke en dode essen langs de N317 bij Ulft start half  november.

Herplantplicht

Voor het kappen van zieke en dode essen is een ontheffing van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verleend.  Er geldt een herplantplicht. De provincie plant hiervoor 4250 jonge bomen op de locaties waar de essen worden gekapt. Voor het versterken van de natuur en de biodiversiteit planten we verschillende soorten bomen terug. Zoals Zwarte noot, Winterlinde, Lijsterbes, Esdoorn, Walnoten en nog diverse andere soorten. Deze soortenrijkdom zorgt ook voor minder kwetsbaarheid bij ziektes.

Beheer en onderhoud bomen

De provincie Gelderland heeft vele kilometers boomrijen en boomvlakken in beheer. Grofweg gaat het om zo’n 82.000 individuele bomen en ca.250.000 bomen in zo’n 3500 boomvlakken. Het beheer is erop gericht bomen en boomvakken zo lang mogelijk in goede conditie te houden en de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. Het onderhoud van bomen en boomvakken langs wegen bestaat uit een aantal stappen. Jaarlijks vindt er bij 1/3 van onze bomen een boomveiligheidscontrole plaats door een gespecialiseerd bedrijf. Dan wordt gekeken naar de conditie van de boom, de vitaliteit en of er gesnoeid moet worden. Bij bomen met een verhoogd veiligheidsrisico vindt de inspectie jaarlijks plaats. Het hout van de gekapte bomen wordt hergebruikt.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 12 november, 2021 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Provincie kapt zieke en dode essen langs provinciale wegen

Reageren is niet toegestaan.