Gemeente stemt in met revitalisatieplan voor Landgoed Nederrijk

GROESBEEK – De gemeente Berg en Dal heeft deze week ingestemd met het plan om Landgoed Nederrijk te revitaliseren. Landgoed Nederrijk ligt tussen de Zevenheuvelenweg en Oude Kleefsebaan in Berg en Dal. Het landgoed heeft veel achterstallig onderhoud. De huidige eigenaar heeft een voorstel ingediend om het landgoed te revitaliseren. De eigenaar kan dat voorstel nu verder uitwerken.

De gemeente heeft een voorlopig besluit genomen over de hoofdlijnen van het plan. Als het plan verder is uitgewerkt volgt een ruimtelijke procedure. Daarna neemt de gemeenteraad het definitieve besluit.

Publiek belang

Het landgoed heeft een omvang van circa 200 hectare en is belangrijk voor het publiek. Niet alleen vanwege de natuur en het landschap, maar ook voor recreatie en toerisme. Het landgoed is openbaar toegankelijk en het Pieterpad loopt over het landgoed. Verder staan er enkele monumentale gebouwen die vanuit cultuurhistorie van belang zijn.

Het voorstel

De eigenaar heeft het volgende voorstel:

 de sloop van voormalige agrarische bebouwing;
 de bouw van vijf nieuwe woningen;

 het wegwerken van achterstallig onderhoud aan het aanwezige bos en natuur- enmlandschapselementen;
 de aanleg van nieuwe natuur- en landschapselementen, waaronder 1,6 kilometer aan hagen en 550 meter aan houtwallen.

Wethouder Nelson Verheul: “Vanwege het belang van het landgoed voor publiek willen we nieuwe bebouwing toestaan, maar wel in ruil voor revitalisering van het landgoed. En we willen de zekerheid dat het landgoed ook op langere termijn vitaal en openbaar toegankelijk blijft”.

Toets gemeente

Bij het beoordelen van het voorstel heeft de gemeente vooral gekeken naar cultuurhistorie, natuur en landschap. De gemeente wil bijvoorbeeld niet dat de nieuwe woningen het landschapsbeeld verstoren. Daarom moeten de 4 nieuwe woningen aan de Oude Kleefsebaan passen binnen het bebouwde oppervlak van het voormalige agrarisch bedrijf. En moet de vijfde woning cultuurhistorisch passen bij het bestaande ensemble woningen. Dit landhuis was ooit al gepland bij de hoofdentree aan de Zevenheuvelenweg.

Als het plan verder is uitgewerkt gaat de gemeente ook toetsen op participatie van belanghebbende partijen, duurzaamheid, de borging van het beheer van het landgoed en diverse omgevingsaspecten, zoals bodem, geluid, archeologie.

Draagvlak

De eigenaar heeft de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) betrokken bij het voorstel voor de revitalisering van het landgoed. De gemeente heeft het voorstel voorgelegd aan de provincie. Die is overwegend positief. Verder is het voorstel besproken in het periodieke Partneroverleg natuur en landschap Berg en Dal. Daaraan nemen alle natuur-, landschaps- en heemkundeorganisaties in de gemeente deel.

Wethouder Annelies Visser: “Wij vinden het heel belangrijk dat de natuur en het landschap worden hersteld. Daarom hebben we zorgvuldig overlegd met natuurorganisaties als VNC en partners in het Natuur en Landschapsoverleg. Maar ook vanuit monumentale oogpunt is het belangrijk om dit vroeg 20e -eeuwse landgoed te revitaliseren. Zo blijft het in al haar glorie nog jaren toegankelijk voor inwoners en toeristen.”


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 14 november, 2021 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Gemeente stemt in met revitalisatieplan voor Landgoed Nederrijk

Reageren is niet toegestaan.