Start houtoogst in Groesbeekse Bos

GROESBEEK – Eind november start Staatsbosbeheer met de houtoogst in het Groesbeekse Bos. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een van de functies van dit bosgebied. In een deel van het bos wordt gedund. Op enkele plaatsen worden stukjes bos verjongd. De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. Uitgangspunt is dat de werkzaamheden februari 2022 zijn afgerond.

Het Groesbeekse Bos is een zogenaamd multifunctioneel bos. Bescherming van de natuur en recreatie gaan er hand in hand met houtoogst. Het bos is opgedeeld in vier delen. In ieder deel wordt eens in de vier jaar gewerkt. Dit jaar werken we in het bos nabij Dekkerswald en op de But. Tijdens de boswerkzaamheden worden onder andere bomen weggehaald om andere bomen de ruimte te geven voor hun groei. Dit heet dunnen. Door het bestaande bos te dunnen krijgen geselecteerde bomen meer licht en ruimte om zich verder te ontwikkelen.

Naast het vrijzetten van bomen wordt het bos verjongd. Een veerkrachtig bos kenmerkt zich door de aanwezigheid van meerdere soorten bomen van verschillende leeftijden. Om een stuk bos te verjongen worden de bomen op zorgvuldig geselecteerde plekken geoogst. Dit jaar gaan we op 43 plekken kleine stukjes bos verjongen. In totaal een oppervlakte van 3 hectare. Hier ontstaat jong bos doordat de zaden van bestaande bomen nieuwe bomen vormen. Soms gaan we ook nieuwe bomen aanplanten voor de juiste soortenmix wat bijdraagt aan variatie en een toekomstbestendig bos. Zo werken we aan het bosbeheer en het bos blijft bos.

Vlak van te voren en tijdens de uitvoering van boswerkzaamheden checken we het bos op de dieren en planten die er leven. Voor de start van de werkzaamheden wordt nauwkeurig in kaart gebracht of er bijvoorbeeld dassenburchten, bomen met holtes of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. Als die er zijn, nemen we indien nodig maatregelen om deze te beschermen. Deze plekken met de juiste ruimte er omheen worden uitgezonderd van de houtoogst.

Meer informatie over duurzaam bosbeheer en houtoogst bij Staatsbosbeheer staat op http://www.staatsbosbeheer.nl/bosenhout en www.hollands-hout.com. Meer informatie over de werkzaamheden in het Groesbeekse Bos staat op boswachtersblog.nl/rivierengebied.

 


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 16 november, 2021 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Start houtoogst in Groesbeekse Bos

Reageren is niet toegestaan.