Uitstel voorbereidingen veerverbinding Bemmel-Ooij geen afstel

BEMMEL – OOIJ – Alex Kwakernaak (directeur van Uiterwaarde) en wethouders Sylvia Fleuren (Berg en Dal) en Theo Janssen (Lingewaard) hebben samen besloten om de voorbereidingen voor de totstandkoming van de veerverbinding Bemmel-Ooij te pauzeren. Dat heeft te maken met de vertraging in de besluitvorming in Berg en Dal. Vanwege deze vertraging heeft Uiterwaarde ervoor gekozen om hun personeel dit jaar in te zetten op de verduurzaming van vier bestaande veerverbindingen.

Het uitstel is wat de wethouders betreft zeker geen afstel. Zij vertrouwen op een goede uitkomst. Door de ontstane vertraging is wel duidelijk dat we de veerverbinding in 2022 niet meer in gebruik kunnen nemen. Beide colleges zetten nu in om de veerverbinding in 2023 in gebruik te nemen.

Wat gebeurt er de komende tijd?

Vanwege de vertraging geven we andere partijen nog een keer de kans om ons te laten weten of zij nu wel geïnteresseerd zijn in de exploitatie van deze veerverbinding. Na deze marktconsultatie bekijken de gemeenten samen met Uiterwaarde of ze een vervolg kunnen geven aan de overeengekomen intentieovereenkomst. De gesprekken om tot een exploitatiemodel te komen, pakken zij dan weer van voren af aan op.

Wat ging er vooraf?

Eind 2021 heeft de gemeente Lingewaard de besluiten genomen ter voorbereiding van een exploitatieopzet met de firma Uiterwaarde. De gemeenteraad van Berg en Dal heeft deze besluiten nog niet genomen. De besluitvorming is uitgesteld tot na de verkiezingen.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 22 februari, 2022 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Uitstel voorbereidingen veerverbinding Bemmel-Ooij geen afstel

Reageren is niet toegestaan.