Financiële toekomst Berg en Dal ziet er weer rooskleuriger uit

GROESBEEK – De gemeente Berg en Dal heeft het onlangs verschenen regeerakkoord van de Rijksoverheid doorgerekend. De consequenties voor de gemeente zijn beduidend positiever dan eerdere geluiden. Berg en Dal gaat meerjarig weer financieel in de plus en dat geeft lucht.

De begroting 2022 is sluitend, maar voor de jaren 2023 tot 2026 werd er in november 2021 vanuit het Rijk nog geen enkele zekerheid gegeven over met name de Rijksbijdragen aan de jeugdzorg en de hoge zorgkosten voor de vergrijzende gemeente Berg en Dal. De laatste ontwikkelingen, zoals het Regeerakkoord en de herijking van het gemeentefonds, geven een totaal ander beeld van het gemeentelijk financieel meerjarenperspectief.

Wethouder Sylvia Fleuren van Financiën: “Dit perspectief ziet er positief uit. Er lijkt financiële ruimte te komen om in de komende jaren nieuwe plannen te bedenken en/of doorgevoerde bezuinigingen te heroverwegen. Op basis van de beschikbare informatie van de Rijksoverheid is de inschatting dat de gemeente Berg en Dal de komende jaren een positief saldo zal behalen variërend van 1,8 tot 3,6 miljoen. De raad is onlangs over de details ervan geïnformeerd.”

De gemeente Berg en Dal benadrukt dat deze cijfers nog geen absolute zekerheid zijn en houdt daarmee een slag om de arm. Nog niet alle effecten van Corona zijn bekend en al helemaal niet wat de oorlog in Oekraïne voor de gemeente gaat betekenen. Toch is deze financiële doorrekening van groot belang voor de coalitieonderhandelingen die aanstaande zijn en wil het college alle partijen hierover informeren.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 10 maart, 2022 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Financiële toekomst Berg en Dal ziet er weer rooskleuriger uit

Reageren is niet toegestaan.