Noodconcessie voor Arnhem-Nijmegen/Veluwe Zuid

REGIO – Voor de regio Arnhem-Nijmegen in combinatie met Veluwe Zuid is het plan om een noodconcessie af te sluiten voor 2+1,5 jaar. Hiermee wil het dagelijks bestuur van de provincie de effecten van de Covid-19 pandemie, de snel stijgende brandstofprijzen mede als gevolg van de geopolitieke situatie en de stijging van onder andere de loonkosten, opvangen.

Met deze manier van aanbesteden ontstaan er minder risico’s voor vervoerders en is er meer zekerheid dat de bereikbaarheid via het openbaar vervoer verantwoord wordt ingevuld. Deze koers gaat Gedeputeerde Staten met Provinciale Staten bespreken.

Oproep aan Rijk voor gesprek over financiële druk op openbaar vervoer

De problemen met de aanbesteding, stijgende kosten en onrust in de wereld leiden tot een steeds grotere druk op de kosten van het openbaar vervoer. De verwachting is dat de kosten tientallen miljoenen euro’s gaan stijgen als het huidige niveau van de dienstregeling en de voorzieningen worden gehandhaafd. Deze problemen doen zich overal in het land voor. Daarom wil de provincie hierover met het Rijk in gesprek. “Gezamenlijk moeten we komen tot een oplossing, “aldus gedeputeerde Jan van der Meer.

Intentie is behoud dienstregelingsniveau

De voorbereiding van de aanbesteding voor deze grote concessie had al moeten starten. Aan deze concessie kleven voor vervoerders nu echter risico’s vanwege diverse onzekerheden. De verwachting is dan ook dat -gezien alle ontwikkelingen- de inschrijfprijs weleens vele malen hoger uitvalt bij een gelijkblijvend dienstregelingsniveau. Daarom wordt nu gekozen voor een tijdelijke oplossing: een tweede noodconcessie.

De provincie wil een noodconcessie van 1,5 jaar afsluiten aansluitend op de nu geplande noodconcessie van 2 jaar per december 2024. Dus in totaal wordt dit een noodconcessie van 3,5 jaar. Zo is er meer ruimte om met Rijk en provincies te overleggen over financiële oplossingen. De intentie is behoud van het huidige dienstregelingsniveau.

Kosten openbaar vervoer ook onderdeel gesprek over provinciale begroting

De meerkosten van deze aanvullende noodconcessie worden geschat op € 20 tot € 46 miljoen. Dat bedrag moet nog op de provinciale begroting worden gezocht. Ook voor de toekomst moet er een structurele oplossing komen. Daarom wordt de Nota van Uitgangspunten voor het openbaar vervoer – de basis voor de aanbestedingen en dus het dienstregeling -en voorzieningenniveau – betrokken bij het toekomstige politieke debat over de totale provinciale begroting.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 27 maart, 2022 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Noodconcessie voor Arnhem-Nijmegen/Veluwe Zuid

Reageren is niet toegestaan.