Verslag raadsvergadering Berg en Dal – 23 juni 2022

GROESBEEK – De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 23 juni 2022. Hieronder leest u meer over enkele onderwerpen die zijn besproken.

Petities over kindcentrum Op de Horst en de Beekse Stuwwal

Deze vergadering zijn er twee petities aangeboden. De heer Vincent Graauwmans diende een petitie in namens Kindcentrum Op de Horst. Het verzoek aan het college en raad is om met spoed te zorgen voor vervangende nieuwbouw voor het kindcentrum. De petitie is 755 keer ondertekend.

De tweede petitie kwam van mevrouw Roos Awater en mevrouw Trudy Hoenselaar. Zij vroegen aandacht voor (het behoud van) de Beekse stuwwal. Deze petitie is inmiddels al 2154 keer ondertekend. Burgemeester Mark Slinkman nam beide petities in ontvangst.

Nieuwe carrouselleden

De carrousel is een commissie waarin onder andere raadsvoorstellen worden voorbesproken. In de raadsvergadering van 19 mei werden er 19 carrouselleden door de raad benoemd. Twee carrouselleden konden toen niet bij de beëdiging aanwezig zijn. Maar Gerhard Boot (D66) en Meike ten Westeneind (LOKAAL!) legden 23 juni alsnog de belofte af in de raadsvergadering. Zij kregen een bos bloemen.

In totaal zijn er vier moties besproken, waarvan er drie de eindstreep haalden:

 Het college nam een motie over de gebiedsontwikkeling van de locatie Achilles ’29-melkfabriek-De Linde over. De motie werd ingediend door VVD en D66. Het college is gevraagd om het gebied als één geheel te behandelen en ontwikkelen. Tot er een plan is voor het gebied, worden geen nieuwe individuele plannen geaccepteerd.

 Een motie van PvdA en GroenLinks over de verhuizing van OJC Maddogs en fanfare Wilhelmina naar De Mallemolen haalde een kleine meerderheid. Het college is gevraagd om opnieuw naar het collegebesluit over deze verhuizing te kijken en andere mogelijkheden te onderzoeken.

 Een motie van GroenLinks en D66 over de Regioagendacommissie is door de hele raad aangenomen. De Groene Metropoolregio moet voor de versterking van de samenwerking in de regio Arnhem/Nijmegen zorgen. Onderdeel hiervan is de Regioagendacommissie. Hierin zitten leden van de gemeenteraden in de regio. De motie ging over het verbeteren van het vergaderschema van de Regioagendacommissie. De leden hebben door het krappe schema te weinig tijd om de stukken goed te behandelen.

Overige genomen besluiten

Tijdens de raadsvergadering zijn verder de volgende besluiten genomen:

 Vaststellen bestemmingsplan “Recreatieterrein De Oude Molen, Groesbeek”;
 Vaststellen bestemmingsplan “Hogewaldseweg 22-24, Groesbeek”;
 Instemmen met begrotingswijziging Groene Metropoolregio (Circulaire Regio/RES 2.0);
 Aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport “Van Wob naar Woo” overgenomen;
 Leden benoemd in de raadscommissies en externe vertegenwoordigingen voor de raadsperiode 2022-2026;
 Akkoord gegaan met de jaarrekeningen 2021 en zienswijzen op de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regelingen (o.a VRGZ, GGD, ODRN);2
 Akkoord gegaan met de Jaarrekening 2021 en zienswijze op begroting 2023 van de Groene Metropoolregio (het voorgestelde besluit is gewijzigd door D66 en GroenLinks);
 Benoeming van de deskundigen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK).

Hans Peters is door de raad benoemd tot eerste waarnemend voorzitter van de raad. Bij verhindering of ontsteltenis van de burgemeester wordt het voorzitterschap van de raad door de heer Peters waargenomen. Jos Verstegen is tweede waarnemend voorzitter.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via http://bergendal.raadsinformatie.nl. Per agendapunt kunt u terugkijken. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u de gemeente volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij het kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 14 juli 2022. Dit is de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 29 juni, 2022 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Verslag raadsvergadering Berg en Dal – 23 juni 2022

Reageren is niet toegestaan.