Financiële positie gemeente positief

GROESBEEK – De gemeente Berg en Dal verwacht over 2022 een overschot van € 140.000. Dit blijkt uit de Voorjaarsnota van 2022. De jaarrekening over het jaar 2021 laat een positief resultaat zien van € 1.9 miljoen.

Wat staat er in de jaarrekening 2021?

De jaarrekening over 2021 laat zien dat afgelopen jaar is afgesloten met een positief resultaat van bijna € 1,9 miljoen. Eind 2021 werd in de najaarsnota nog een plus van € 164.000 genoemd. Dit grote verschil komt onder meer door de coronamaatregelen, waardoor bepaalde taken niet of beperkt konden worden uitgevoerd.

Maar ook bijvoorbeeld doordat bepaalde vacatures niet konden worden ingevuld. Dat scheelde loonkosten. Het college stelt wel voor om verschillende budgetten over te hevelen naar 2022. Dit gaat om uitgaven aan taken die gepland waren voor 2021 of eerder, maar toen niet uitgegeven zijn. De gemeente verwacht deze uitgaven nu in 2022 te doen.

Wat geeft de Voorjaarsnota aan?

De Voorjaarsnota laat zien dat 2022 bijna € 600.000 duurder gaat worden dan tot nu toe verwacht. Per saldo blijft er toch een overschot van € 140.000. Dit komt onder meer doordat de gemeente meer tijdelijk personeel moet inhuren voor vacatures die nog niet permanent kunnen worden ingevuld. Tegenover de kostenstijgingen staat een verhoging van bijna € 180.000 van het geld dat de gemeente ontvangt van het Rijk. Na afloop van dit jaar weet de gemeente of er inderdaad een overschot van € 140.000 is voor 2022. Gedurende het jaar kunnen zich namelijk nog financiële ontwikkelingen voordoen.

Wat staat in de uitgangspuntennotitie voor 2023?

De uitgangspuntennotitie voor de begroting 2023 toont voor de jaren 2023 tot en met 2025 een positief begrotingssaldo. Dit komt omdat de gemeente extra geld van het Rijk krijgt. Het is op dit moment nog erg onduidelijk hoe het Rijk de financiën na 2025 gaat verdelen. De
gemeente houdt nu rekening met een negatief begrotingssaldo.

Wat wil de wethouder?

Wethouder Ria Barber (Financiën): “Financiële stabiliteit in onzekere tijden is belangrijk. Er zijn veel factoren waar we weinig invloed op hebben, maar die wel onze financiën raken. Denk aan de onrust in de wereld en de effecten hiervan op de kosten (inflatie) en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Maar ook zeker het beleid van het Rijk. Gelukkig houden we onze financiële situatie toch op orde.”


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 2 juli, 2022 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Financiële positie gemeente positief

Reageren is niet toegestaan.