Start boswerkzaamheden in Groesbeekse Bos

GROESBEEK – Maandag 31 oktober start Staatsbosbeheer met bosbeheer en houtoogst in het Groesbeekse Bos. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een van de functies van dit bosgebied. In een deel van het bos wordt gedund.

Op enkele plaatsen worden stukjes bos verjongd. De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. Uitgangspunt is dat de werkzaamheden eind 2022 zijn afgerond. Op woensdag 2 november en vrijdag 11 november is er uitleg over het bosbeheer buiten in het bos.

Het Groesbeekse Bos is een zogenaamd multifunctioneel bos. Bescherming van de natuur en recreatie gaan er hand in hand met houtoogst. Het bos is opgedeeld in vier delen. In ieder deel wordt eens in de vier jaar gewerkt. Dit jaar wordt gewerkt in het bos ten zuiden van de Rijlaan. Tijdens de boswerkzaamheden worden onder andere bomen weggehaald om andere bomen de ruimte te geven voor hun groei. Dit heet dunnen. Door het bestaande bos te dunnen krijgen geselecteerde bomen meer licht en ruimte om zich verder te ontwikkelen.

Naast het vrijzetten van bomen wordt het bos verjongd. Een veerkrachtig bos kenmerkt zich door de aanwezigheid van meerdere soorten bomen van verschillende leeftijden. Om een stukje bos te verjongen worden de bomen op zorgvuldig geselecteerde plekken geoogst. Dit jaar worden 49 plekken kleine stukjes bos verjongt. In totaal gaat het om een oppervlakte van 9,5 hectare. Op de open plekken ontstaat jong bos doordat de zaden van bestaande bomen nieuwe bomen vormen. Soms worden ook nieuwe bomen aangeplant voor de juiste soortenmix wat bijdraagt aan variatie en een toekomstbestendig bos. Zo wordt gewerkt aan bosbeheer en het bos blijft bos.

Vlak van te voren en tijdens de uitvoering van boswerkzaamheden wordt het bos gecheckt op de dieren en planten die er leven. Voor de start van de werkzaamheden wordt nauwkeurig in kaart gebracht of er bijvoorbeeld dassenburchten, bomen met holtes of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. Als die er zijn worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. Deze plekken met de juiste ruimte er omheen worden uitgezonderd van de houtoogst.

Inloop in het bos

Boswachters van Staatsbosbeheer staan op woensdag 2 november van 16.00 uur tot 18.00 uur en op vrijdag 11 november van 16.00 uur tot 18.00 uur op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Mooksebaan voor een praatje of uitleg over de werkzaamheden.

Meer informatie

Meer informatie over duurzaam bosbeheer en houtoogst bij Staatsbosbeheer staat op staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/bos-beheren en www.hollands-hout.com. Meer informatie over de werkzaamheden in het Groesbeekse Bos staat op boswachtersblog.nl/rivierengebied.


Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 26 oktober, 2022 door Be Heerder with Reacties uitgeschakeld voor Start boswerkzaamheden in Groesbeekse Bos

Reageren is niet toegestaan.