Laatste raadsvergadering 2018

GEMEENTE BERG EN DAL – De gemeenteraad van Berg en Dal kwam op 13 december in een sfeervolle raadzaal samen voor de laatste raadsvergadering van het jaar.


Foto: Gemeente Berg en Dal

Wat is er vastgesteld en besloten?

Samenleving

De raad sprak inhoudelijk over het beleidskader van het Sociaal Domein. Dan gaat het over de hele samenleving. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe helpen we kwetsbare inwoners? Hoe houden we voorzieningen op peil? En wat is de rol van de gemeente hierin? In het beleidskader staat onder andere hoe de gemeente de ondersteuning en zorg aan inwoners wil verbeteren. Zodat Berg en Dal een fijne gemeente blijft om in te wonen en leven. GroenLinks diende een amendement (wijziging op het voorstel) in, waarin werd voorgesteld dat de raad het beleidskader in themabijeenkomsten per onderwerp verder uitwerkt. Het amendement is met 13 stemmen voor en 8 tegen aangenomen.

Lokale omroep

Na de agendapunten waarover inhoudelijk werd gesproken, kwamen de hamerstukken aan bod. Bij hamerstukken is geen inhoudelijke behandeling nodig. De raad ging in ruime meerderheid akkoord met het verhogen van de subsidie voor omroep Berg en Dal van € 25.000,- naar € 42.500,- per jaar tot en met 2023. Dit is nodig om de lokale omroep te behouden. Enkele fracties willen dat er ook aandacht is voor (regionale) samenwerkingen.

APV: drugsgebruik en woonoverlast

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de regels van de gemeente voor openbare orde en veiligheid. Enkele regels die nu zijn toegevoegd, zijn het verbod op drugsgebruik op openbare plaatsen en de aanpak van ernstige woonoverlast. Wanneer andere maatregelen niet helpen mag de burgemeester tegen woonoverlast optreden. Beide punten zijn aan de APV toegevoegd vanwege moties (opdrachten aan het college) die vorig jaar door de raad zijn aangenomen. Misschien kunnen er ook punten uit de APV verwijderd worden. De raad kreeg daarom huiswerk mee, om daarin aan te geven welke regels in de APV volgens de politieke partijen overbodig zijn. Daar wordt in 2019 over gesproken.

Lening voor Bevrijdingsmuseum

De raad is akkoord gegaan met een Stimuleringslening van € 245.170,- voor het nieuwe Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Daarmee kan het museum duurzame maatregelen nemen en wordt het Bevrijdingsmuseum een voorbeeldproject voor musea.

Begraafplaats Heselenberg

Ook was de raad het eens met de uitbreiding van de dienstverlening op begraafplaats Heselenberg in Groesbeek. Die uitbreiding zorgt er voor dat daar binnenkort ook keldergraven worden aangeboden. Dit is een wens van inwoners. Bij een keldergraf wordt de kist niet met grond bedekt. Een keldergraf wordt afgedekt met een betonnen afdekplaat. Er is plek voor twee grafkisten.

Kinderpardon en groene speelpleinen

Tot slot zijn er door Polderbreed en D66 moties ingediend. Polderbreed vroeg aandacht voor kinderen die al jaren in Nederland wonen, maar uitgezet dreigen te worden. De motie van D66 gaat over het vergroenen van speelpleinen en het ondersteunen van schoolorganisaties hierbij. Beide moties zijn aangenomen en het college zal hiermee aan de slag gaan.

Overig vastgesteld en besloten

Belastingtarieven 2019 gemeente Berg en Dal;
Ontwerpbestemmingsplan Duffeltdijk 1, Leuth;
Ontwerpbestemmingsplan Grafwegen 10, Groesbeek;
Prijzenlijst kleine woningaanpassingen en PGB-tarieven voor professionele dienstverleners;
Gewijzigde grenzen kernen Berg en Dal, Heilig Landstichting en Ooij;
Najaarsnota 2018;
Plan voor nieuwe scholen 2019-2022, met daarin opgenomen de nieuwe basisschool in de gemeente Berg en Dal;
Gemeentelijke ombudsman: eervol ontslag voor mevrouw Assen en de benoeming van mevrouw Van Dasselaar als gemeentelijke ombudsman voor de periode 2019-2024.

Meer zien en lezen?

Mocht u de raadsvergadering willen terugkijken, dan kan dat via de website Berg en Dal Raadsformatie. Klik in de kalender op de vergadering en de vergadering is dan per agendapunt terug te kijken. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

^JWi

Bron: Gemeente Berg en Dal


Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en info uit Groesbeek e.o? Like dan onze Facebookpagina.
[relatedPosts]


Tags: , ,
Zowel reageren als pingen is momenteel niet toegestaan. Gepost op 26 december, 2018 door Redactie DeGroesbeek with Reacties uitgeschakeld voor Laatste raadsvergadering 2018

Reageren is niet toegestaan.